Varuh človekovih pravic

Obvestilo o neizvedenem javnem natečaju za delovno mesto Pomočnik vodje Centra za človekove pravice

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Pomočnik vodje Centra za človekove pravice v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen 2. 10. 2018 na spletni strani Varuha človekovih pravic RS in na Zavodu RS za zaposlovanje, zaradi prestrukturiranja notranjega ustroja enote v posledici spremenjenih finančnih razmer ter vizije njenega razvoja in vloge, ni bil izveden.

Natisni: