Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha II v Strokovni službi Varuha

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha II v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni strani Varuha človekovih pravic RS in Zavodu RS za zaposlovanje 11. 1. 2021, je bila kandidatka izbrana.

Neizbrani/e kandidati/kandidatke imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku posreduje Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke Varuha, na telefonski številki 01 475 00 12.

Natisni: