Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obisk Varstveno delovnega centra INCE, Enota Mengeš

V okviru obiskov Varuha človekovih pravic ne terenu, sta njena predstavnika nenapovedano obiskala Varstveno delovni center INCE, in sicer njihovo enoto v Mengšu, ki izvaja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Poleg Enote Mengeš ima ta varstveno delovni center (VDC) še dnevno enoto INCE ZU v Mostah pri Komendi in bivalno enoto Naša Hiša v Mengšu, kjer se izvaja institucionalno varstvo.

Enota VDC INCE Mengeš je na tej lokaciji nekaj let. Prostori so bili grajeni za namen dejavnosti, ki jo izvajajo, zato so pogoji za delo dobri. Za razliko od drugih do sedaj obiskanih VDC-jev, imajo v Mengšu še kakšno prosto mesto; za institucionalno varstvo pa je, tako kot tudi drugod, trenutna čakalna doba okoli enega leta. V prihodnjih letih se načrtuje širitev VDC INCE s stanovanjsko skupino za osebe, ki potrebujejo več pomoči in z bivalno enoto za osebe z demenco.

Uporabnikom so na voljo različne aktivnosti, enota v Mostah pri Komendi je »umetniška«, kjer imajo uporabniki možnost razvijati in ohranjati različne talente. Njihovi izdelki so na voljo tudi v trgovinici, odprti za javnost. Uporabnike obravnavajo kar se le da individualno, tako, da se aktivnosti prilagajajo dejanskim zmožnostim in potrebam uporabnikov.

Kot nam je povedal vodja enote, se vse težave, ki se pojavljajo med uporabniki, med uporabniki in VDC ali med uporabniki in njihovimi zakonitimi zastopniki, rešujejo s pogovori, ki se večinoma izkažejo za učinkovito orodje. Na strokovnost dela kaže zelo nizka pojavnost nasilja med uporabniki, ki se je v zadnjih desetletjih močno zmanjšala. Uporabniki so medsebojno povezani, na njihovo zadovoljstvo s storitvijo pa kažejo visoke ocene na anketah, ki jih je izvedel VDC.

Natisni: