Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina Izola ni odgovorila pobudniku


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi z njegovo deložacijo iz stanovanja. V zadevi je pobudnik med drugim očital tudi Občini Izola, da mu ni odgovorila na njegov dopis.

V skladu z 18. členom Uredbe o upravnem poslovanju se je vsak javni organ dolžan odzvati na prejeto vlogo, in sicer v roku 15 dni. Zato smo Občino Izola zaprosili, da poda pobudniku pričakovani odgovor, kar je tudi storila. Ravnanje občine Varuh ocenjuje za nesprejemljivo. Najmanj, kar lahko vsak posameznik pričakuje od organa javnega sektorja, je korekten odgovor podan v razumnem roku. Navedeno je skladno s predpisi in tudi načeli dobrega upravljanja; to stranke upravičeno pričakujejo od organov javnega sektorja, to zahteva tudi Varuh, saj le takšno ravnanje vodi do dobre uprave.

Pobuda je bila utemeljena. 9.2-33/2016

Natisni: