Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob svetovnem dnevu informacijske družbe poudarek na dostopu digitalnih vsebin za starejše

Ob svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja in je letos namenjen ozaveščanju starejših o pomenu digitalnih tehnologij, varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja odgovorne, da pri digitalizaciji družbe posebno pozornost namenijo pravičnemu dostopu do digitalnih tehnologij brez diskriminacije za vse prebivalce, še posebej za starejše in invalide ter varstvu zasebnosti.

»Z naraščajočo digitalizacijo, ki jo je pandemija samo še pospešila, so se številne vsakodnevne dejavnosti, kot so nakupovanje, zdravniški posveti, plačevanje položnic, bančno poslovanje, itd. prenesle v digitalno obliko. To pa povzroča številne stiske za manj digitalno pismene prebivalce, saj niso vešči uporabe novodobnih tehnologij ali pa se na spletu ne počutijo varne. Tudi na Varuha človekovih pravic se po elektronski poti obrne veliko ljudi ob različnih stiskah ali vprašanjih, vendar, ker tega ne znajo vsi, smo za njih dostopni tudi osebno ali preko telefona. Tudi vse informacije o tem, kako in kdaj se obrniti na institucijo Varuha človekovih pravic so dostopne v digitalni in tiskani obliki,« pojasnjuje varuh Svetina.

Od nove vlade Varuh pričakuje, da pri nadaljnji digitalizaciji družbe posebej obravnava izzive, ki starejšim preprečujejo, da bi lažje dostopali do novih tehnologij. »Od pristojnega ministrstva pričakujemo, da zagotavlja nabor ukrepov za boljšo digitalno pismenost družbe in starejšim omogoči izobraževanje o digitalnih orodjih. Ob tem je še posebej dragocena in pomembna medgeneracijska pomoč, saj lahko mlajša generacija zelo pomaga manj digitalno pismeni starejši generaciji,« meni varuh človekovih pravic.

Da bi vzpostavili bolj vključujočo digitalno prihodnost in varnejšo uporabo interneta za vse, varuh Svetina še poudarja, da morajo pristojni sprejeti ukrepe za zaščito uporabnikov interneta ter ozaveščati družbo glede mnogih zavajajočih vsebin ter lažnih novic na spletu.

Potrebno je sprejeti tudi ustrezne ukrepe za preprečevanje vse pogostejših kibernetskih napadov, za preprečevanje sovražnega govora na spletu in družbenih omrežjih ter za preprečevanje prekomernih in nedopustnih posegov v zasebnost.

 

 

Natisni: