Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Ob mednarodnem dnevu: "Humanitarne organizacije niso nadomestek za aktivno vloge države!"

Ob mednarodnem dnevu humanitarnih dejavnosti, ki ga praznujemo 19. avgusta, je prav, da se spomnimo in počastimo humanitarne delavce, ki opravljajo delo v dobro drugih in skupnosti kot celote, sporoča varuh človekovih pravic Peter Svetina. Ta dan praznujemo z namenom ozaveščanja o prizadevanjih tistih, ki pomagajo pri reševanju kriz doma in na različnih koncih sveta. Pogosto se med prvimi odzovejo v primeru katastrof, epidemij in konfliktov ter zadnji odidejo iz kriznih žarišč.

Letošnji mednarodni dan humanitarnih dejavnosti je v luči koronavirusne bolezni zelo poseben, zato  varuh Svetina ob tej priložnosti izreka posebno zahvalo vsem humanitarnim delavcem in organizacijam, ki nesebično in pomembno pomagajo vsem prebivalcem, še posebej pa najbolj ranljivim skupinam. »To so ljudje, katerih delo in drža nam morajo biti za vzgled. Odgovorne pozivam, da humanitarnim delavcem zagotovijo varne delovne pogoje, dostojno plačilo ter  sprejmejo ustrezno politiko na področju humanitarne dejavnosti, ki bo dajala več priznanja delu mnogih na tem področju.

Nevladne in humanitarne organizacije so v družbi nujne, pogosto so prvi stik s prizadetimi in ogroženimi. Ne bi pa se smelo dogajati, da nadomeščajo in prevzemajo aktivno vloge države in njene obveznosti. Epidemija je v Sloveniji razgalila kar nekaj sistemskih pomanjkljivosti, sploh pri skrbi za najranljivejše in druge odrinjene člane naše družbe. Humanitarne organizacije lahko položijo 'na rane' prvi obliž, prvenstveno pa mora za njihovo dobrobit poskrbeti država,« poudarja Svetina.  

Varuh človekovih pravic si prizadeva tudi, da bi pomen in izjemen doprinos humanitarnega dela kot družba prepoznavali tako v domačem okolju, kot na ravni države.

Natisni: