Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

»Nedopustno je, da se 11 let po uveljavitvi ZIMI invalidi še vedno znajdejo pred nepremostljivo oviro!« poudarja varuh Svetina

Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo 15. oktobra, varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da imamo vsi v rokah škarje in platno, da ranljivim skupinam, med katere sodijo slepi in slabovidni, pomagamo, da živijo dostojno in da so vključeni. »Po svojih močeh lahko vedno prispevamo, da se bo prav vsak izmed nas čutil spoštovanega in v odnosu z nami našel varno zavetje. Vsak dan in vedno znova imamo priložnost, da povzdignemo svoj glas za vse tiste, ki ga sami zase ne zmorejo,« je še poudaril Svetina.

Če opazimo ovire, lahko pozovemo odločevalce, da jih odstranijo, če naletimo na primer diskriminacije slepih in slabovidnih, poskrbimo, da bodo tisti, ki lahko in morajo ukrepati, s tem seznanjeni. »Vlecimo jih za rokave, da sodržavljane s sistemskimi in doslednimi ukrepi vključujejo v družbo. Spomnimo jih, da obstajajo. Več nas bo, bolj bo naš glas močan, kar utegne slednjič prinesti spremembe,« poudarja varuh.

Slepi in slabovidni morajo imeti enake možnosti in pogoje, da uresničujejo svoje potenciale. Dostopnost pripomočkov in prilagoditev okolja sta samo dva od pogojev, ki lahko prispevata h kakovostni in celoviti vključitvi v družbo. »Pritličje stavbe in prostorov, v katerih se nahaja institucija Varuha človekovih pravic, za slepe in slabovidne, smo v letu 2021 prilagodili slepim in slabovidnim in spodbudili tudi vse druge institucije oziroma podjetja v stavbi na Dunajski 56, naj storijo enako. S tem je bil dan jasen zgled, kako je mogoče z nekaj dobre volje in sredstev narediti korake k vključevanju prebivalcev s slepoto in slabovidnostjo,« je poudaril varuh Svetina.

Varuh človekovih pravic je v letu 2021 na področju enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije obravnaval tudi neodzivnosti gradbene inšpekcije na prijave arhitekturnih ovir. Odkril je sistemske nepravilnosti Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. »Izkazalo se je, da ima gradbena inšpekcija le nadzor nad objekti v gradnji, ne pa tudi nad že zgrajenimi objekti, ZIMI pa ne določa organa za nadzor nad izvajanjem dostopnosti do že zgrajenih objektov v javni rabi za invalide. Zato smo že podali predlog za spremembo zakona,« poudarja varuh.

»Opozarjam še, da minister, pristojen za invalidsko varstvo že več kot 10 let zamuja z izdajo podzakonskega akta, ki določa minimalne zahteve za dostopnost blaga in storitev za invalide. Nedopustno je, da se 11 let po uveljavitvi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) invalidi še vedno znajdejo pred nepremostljivo oviro, stopnico, vhodom v javno šolo, v center za socialno delo, lekarno ali drugo javno ustanovo. Od države pričakujem, da zagotovi ustrezno infrastrukturo, s katero bo omogočena enaka obravnava vseh oseb v družbi oziroma njihovo socialno vključevanje,« svoje zahteve ponavlja varuh Svetina.

Varuh še poudarja, da mora vsak dan miniti v zavedanju, da je omejitve nujno presegati in človekove pravice spoštovati sleherni dan. Predpogoj za uresničevanje potreb sočloveka pa je, da se z njimi spoznavamo. »Odstiranje tabujev in stigme je mogoče z inkluzivnimi izobraževalnimi in vzgojnimi programi, s človeškim pristopom, mnogi to že počnete, zato hvala,« poudarja varuh in dodaja, da smo vsi v svojem zaznavanju sveta omejeni, bela palica pa predstavlja korak v svobodo in neodvisnost in omejenost odstira. »Naj bo izobraževanje naša bela palica, ki nam omogoča obiti ovire ter pomagati tistim, ki so še zmerom deležni diskriminacije in še ne uživajo vseh svojih pravic,« poziva varuh.

Natisni: