Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica varuha na posvetu predstavila ugotovitve Varuha glede dostopnosti ambulant

Namestnica varuha dr. Dijana Možina Zupanc

Namestnica varuha človekovih pravic dr. Dijana Možina Zupanc je danes, 2. 2. 2024 na posvetu Ministrstva RS za zdravje z naslovom Dostopnost do ambulant na primarni ravni, predstavila ugotovitve institucije Varuha človekovih pravic RS v zvezi s to problematiko.

Posvet v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je nastal na iniciativo Varuha z željo po iskanju ustreznih rešitev na tem področju in medresorskega povezovanja. Namestnica dr. Možina Zupanc je med drugim povedala, da institucija Varuha človekovih pravic že vse od epidemije opaža otežen dostop do ambulant. »Pobudniki poročajo, da sistemi elektronskega naročanja ne delujejo, da so prezapleteni za uporabo, da je odzivni čas ambulant na elektronska sporočila predolg in da se na telefonske klice niti ne odzivajo. Ker se razmere tudi po epidemiji niso izboljšale, je Varuh februarja 2023 vsem zdravstvenim domovom poslal vprašalnik z namenom ugotoviti razmere na terenu,« je povedala.

Poudarila je, da je Varuh ugotovili, da ni enotnih meril in kriterijev, kaj sploh pomeni dobra dostopnost do zdravstvenih izvajalcev, zato je tudi težko spremljati oziroma nadzorovati, kako uspešni so pacienti pri dostopu do zdravstvenih izvajalcev. Ugotovljene so bile tudi velike razlike v odzivnosti med ambulantami na primarni ravni. »Nedopustno je, da telefoni v ambulantah zvonijo v prazno, da se v mnogih primerih ne vrača klicev, da ambulante ne odgovarjajo na elektronska sporočila ali na sporočila na posameznem portalu, ki ga uporabljajo za komunikacijo s pacienti. Pravica do zdravstvenega varstva je temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava. To ni nekaj nadstandardnega, ampak najbolj osnovna pravica, ki izhaja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,« je poudarila namestnica varuha. Dodala je, da moramo imeti vsi prebivalci Slovenije enakovreden dostop do zdravstvenih storitev in biti deležni potrebnih zdravstvenih ukrepov takrat, ko jih potrebujemo, saj je to temelj socialne države, ki jo opredeljuje ustava.

Varuh je na ministrstvo za zdravstvo naslovil povzetek priporočil in mnenj. Namestnica je v imenu institucije Varuha izrazila pričakovanje, da se bodo pri iskanju rešitev vsi pristojni organi med seboj povezali, ustrezno naslovili problematiko in našli rešitve, ki bodo zagotavljale enako varstvo človekovih pravic. »Posvet je zagotovo lahko priložnost za iskanje rešitev za izboljšanje dostopnosti ambulant na primarni ravni, pa tudi za prenos dobrih praks, ki jih že imajo posamezni zdravstveni domovi,« je še dejala.

Natisni: