Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega osebnega vozila

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljnjem besedilu: Varuh) na podlagi 78. člena v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1.    Upravljavec: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana

2.    Predmet prodaje Toyota Auris letnik 2009

Službeno osebno vozilo z naslednjimi karakteristikami

 • letnik: 2009
 • prva registracija: 11. 2009
 • tehnični pregled veljaven do: 18.11.2018
 • paket opreme SOL
 • moč motorja: 97 kW
 • barva: temno siva
 • prevoženi km: 103.000 km
 • redno servisiran in garažiran
 • potrjena elektronska servisna knjižica


Oprema vozila – paket SOL:

 • kovinska barva
 • avtomatski pomik stekel spredaj in zadaj
 • voznikov in sovoznikov sedež nastavljiv po višini
 • električni stranski ogledali
 • nastavljiv večnamenski volan
 • radio s CD mp3 predvajalnikom
 • deljiva zadnja klop 2/3
 • stranske in čelne varnostne blazine
 • notranjost iz tkanine
 • nadzor stabilnosti vozila ABS in ASR
 • tempomat
 • potovalni računalnik
 • parkirni senzorji

Prodaja osebnega vozila se izvaja po načelu »videno-kupljeno« Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po preteku roka prevzema (npr. stroški garažnine) nosi kupec. Kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz vozila, kjer se nahaja.

3.    Rok za prejem ponudbe: 2. december 2018

4.    Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba: Ponudba se predloži v pisni obliki, s podpisom zakonitega zastopnika kupca.

5.    Če bo za nakup zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni. Službeno osebno vozilo bo Varuh prodal ponudniku, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno.

6.    Način in rok plačila kupnine:
Prodajna cena osebnega vozila znaša 4.200,00 EUR. Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v enkratnem znesku v roku 5 dni od izstavljenega računa, na račun Proračun Republike Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972, sklic 18 12149-42020007-90000118. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Varuh bo prenos in izročitev osebnega avtomobila opravil po plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan osebno vozilo prevzeti v roku 5 dni od plačila celotne kupnine na naslovu Varuha, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, o čemer bo Varuh pripravil primopredajni zapisnik.

7.    Podrobnejše informacije o predmetu prodaje:
Ogled osebnega vozila je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 475 00 53 ali na elektronski naslov: borut.goli@varuh-rs.si.

8.    Kontaktna oseba: Urška Nardoni, tel. št. (01) 475 00 03

9.    Predstojnik Varuha oziroma po njegovem pooblastilu generalni sekretar lahko postopek prodaje ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla.


 

Dokument s podpisom

 

 

 

Natisni: