Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na zaključni konferenci v Rimu o spremljanju prisilnih vračanj

Namestnik varuha Ivan Šelih se je 18. februarja 2020 v Rimu v Italiji udeležil zaključne konference na temo spremljanja prisilnih vračanj državljanov tretjih držav v Italiji in Evropi.

Dogodek, v organizaciji italijanskega državnega preventivnega mehanizma – GNPL (Garante Nazionale del diritti delle persone detenute o privote della liberta) in pomoči notranjega ministrstva Italije in Evropske unije, je bil namenjen predstavitvi projekta vzpostavitve sistema spremljanja prisilnih vračanj, ki je potekal od aprila 2017 pa njegovega zaključka s to konferenco. V času izvajanja projekta je bil GNPL, ki je v Italiji zadolžen tudi za spremljanje prisilnih vračanj po direktivi 2008/115/EC, deležen dodatne (finančne) pomoči, ki jo je namenil bistvenemu povečanju svojih aktivnosti s posebnim usposabljanjem skupine nadzornikov spremljanja prisilnih vračanju tujcev ter drugim aktivnostim (kot je na primer tudi priprava pisnih usmeritev za spremljanje vračanj), ki omogočajo boljše izvajanje nalog.

V času poteka projekta je tako (posredno in neposredno) spremljal preko 200 vračanj, v katerih je bilo vključenih 1491 državljanov tretjih držav ter s svojimi priporočili opozoril na potrebo po spoštovanju pravic teh oseb, vključno s spoštovanjem njihove osebnosti in dostojanstva. Sicer pa je bila tudi na srečanju znova v ospredju potreba po obstoju zunanjega neodvisnega spremljanja prisilnih vračanj, vključno z oblikovanjem specifičnih priporočil za organe, ki izvajajo prisilna vračanja, spremljanje izvajanja teh priporočil in s tem prispevati k preglednosti nad izvajanjem postopkov vračanja.

V Sloveniji na podlagi javnega razpisa spremlja vračanja državljanov tretjih držav iz Slovenije v države izvora, Slovenska Karitas, ki tudi sodeluje z DPM Slovenije pri izvajanju njegovih nalog in pooblastil.  DPM Slovenije sam še ni izvedel nobenega spremljanja vračanja tujcev, se pa na izvajanje teh aktivnosti v zadnjem času intenzivno pripravlja, med te priprave pa sodi tudi udeležba na omenjenem dogodku.

Natisni: