Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na strokovnem posvetu pomenu zagovorništva pri vzpostavljanju varnega prostora za otroke

Institucija Varuha človekovih pravic danes, 17., in jutri, 18. septembra 2021, v Rimskih Toplicah organizira  strokovni posvet o zagovorništvu otrok z naslovom Otrok med dvema ognjema in vzpostavitev varnega prostora, ki se ga udeležujejo zagovornice in zagovorniki, njihovi koordinatorji ter članice in člane Strokovnega sveta za zagovorništvo. Udeležence strokovnega posveta je po video povezavi nagovoril tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Izrazil je zadovoljstvo, da je bilo mogoče srečanje pripraviti v živo in poudaril pomen povezovanja in sodelovanja. »Vsak od nas je lahko del pomembnih in pozitivnih zgodb, ki slikajo podobo Slovenije kot boljše države. Ste pomemben kamenček v tem mozaiku. Z delom, ki ga opravljate v okviru Zagovorništva, otrokom omogočate, da povedo svoje mnenje, vam zaupajo svoje izkušnje, odprejo srce in z vami delijo občutke ob doživljanju marsikdaj zelo težkih družinskih situacij. S tem, ko jih slišite in razumete, pa zagotavljate, da glas otrok slišijo tudi tisti, ki odločajo o njihovi prihodnosti – torej sodišča, centri za socialno delo in drugi organi, ki odločajo o življenju otrok. S tem pa krepite njihov glas, saj je prav, da se jih sliši,« je dejal varuh.

Zahvalil se je vsem, ki opravljajo to plemenito delo, pa tudi, da so si uspeli vzeti čas in prepoznali koristnost vsebine, ki bo obravnavana, to je razumevanje vpetosti otroka v visoko konfliktne odnose med staršema. »V zagovorništvo največkrat vstopajo otroci, ki so vpeti v sodne postopke visoko konfliktnih razvez, predodelitve k drugemu staršu oziroma spremembi stikov, odvzem  iz matične družine in namestitev v zavod ali rejništvo, zanemarjanje, nasilje in ogroženost. Vse to pusti posledice na duševnem zdravju otroka in ogroža njegov psihofizični razvoj in zato je prav, da vse te situacije zelo dobro strokovno razumemo in se o njih pogovarjamo,« je dejal varuh.

Prepoznavnost in uporaba Zagovorništva se v zadnjih letih med strokovnimi službami povečuje, je ugotovil varuh. »Trenutno 54 aktivnih Zagovornikov je namreč občutno premalo za potrebe na tem področju, zato računam tudi na vaš glas in pomoč pri osveščanju o pomenu in namenu Zagovorništva,« je pozval udeleženke in udeležence.

»Pogosto rečem, da je Zagovorništvo otrok pri Varuhu zgodba o uspehu, s katero bi se marsikatera država pohvalila, če bi imela to prakso, saj je bil Zagovornik postavljen že več kot 700 otrokom, največ v primeru razvez. Vendar menim, moramo ostati trdno na realnih tleh in se zavedati, da Zagovornika še vedno dobi premalo otrok, čeprav bi bili do njega upravičeni,« je še poudaril varuha Svetina.

Namestnik varuha dr. Jože Ruparčič je sodelujočim spregovoril o doktrini o »pozitivnih« dolžnostih države, ki temelji na premisi, da imajo vsi državni organi pozitivno dolžnost varovati otrokove pravice in koristi. Poudaril je, da se morajo postopki, v katerih so udeleženi otroci, izvajati z največjo mero občutljivosti, ravnanja pristojnih pa otroke ne smejo še dodatno travmatizirati. »Zavzemamo se, da bi se vsi postopki, kjer so vpleteni otroci čim prej zaključili v največjo korist otrok,« je poudaril namestnik in pri tem izpostavil vlogo zagovorništva, ki omogoča, da je otrokov glas slišan.

»Z zagovorništvom država zagotavlja otroku možnost, da poda svoje mnenje v postopku, ki je v zvezi z njim. Da bi lahko organi odločali v otrokovo največjo korist, morajo biti ustrezno usposobljeni. Država mora spodbujati uvajanje usposabljanja vseh, ki odločajo v teh postopkih, naj bo to v sodnih ali upravnih postopkih, saj ima lahko neustrezen pristop do otroka ali neustrezen odnos do mnenja otroka nepopravljive posledice zanj. Posebno pozornost je treba nameniti zagotavljanju in posredovanju informacij na otroku prijazen način, nuditi ustrezno podporo in zastopanje,« je še poudaril namestnik varuha dr. Ruparčič.

Natisni: