Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na pobudo Varuha številni strokovnjaki razpravljali o izvajanju Zakona o duševnem zdravju

Na pobudo namestnika varuhinje Ivana Šeliha na srečanju Varuha človekovih pravic RS z zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja marca letos, je Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje v sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije od 3. do 4. septembra 2015 pripravil posvet o izvajanju Zakona o duševnem zdravju.  

Na posvetu, ki je potekal v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu in ga je vodila ga. Blanka Javorac Završek iz Višjega sodišča v Ljubljani, so različni strokovnjaki predstavili svoje videnje izvajanja Zakona o duševnem zdravju in svojo vlogo pri tem, delovanje na področju duševnega zdravja, sodno prakso in prakso v drugih institucijah, kot so psihiatrične ustanove. O ugotovitvah Varuha človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi z izvajanjem Zakona o duševnem zdravju sta govorila tudi namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič.

Namestnik Šelih je predstavil prizadevanja Varuha v vseh letih delovanja institucije na področju duševnega zdravja, svetovalec pri varuhu mag. Markič pa ugotovitve DPM-ja pri obiskih psihiatričnih bolnišnic in domov starejših. Varuh pri tem zlasti priporoča čimprejšnjo pripravo potrebnih sprememb in dopolnitev Zakona o duševnem zdravju  (kot je na primer ureditev sprejema oseb, ki jih je odvzeta poslovna sposobnost, v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda).

Več kot pričakovana udeležba okoli 140 udeležencev je potrdila potrebo o organiziranji tovrstnega posveta. Namestnik Šelih je organizatorje zato tudi vzpodbudil k razmisleku o vsakoletnem takšnem srečanju, saj meni, da je za kakovostno delo in skupno dobro oseb, na katere se nanaša izvajanje Zakona o duševnem zdravju, koristna medsebojna izmenjava pogledov in izkušenj vseh deležnikov na tem področju.

Natisni: