Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ministrica dr. Jaklitsch z varuhom človekovih pravic o pravicah slovenskih manjšin

Ministrica za zamejce po svetu dr. Helena Jaklitsch je na uradni obisk povabila varuha človekovih pravic Petera Svetino, ki se je vabilu odzval v sredo, 27. 5. 2020 in jo z namestnikom Mihom Horvatom obiskal. Gosta sta sprejela ministrica dr. Jaklitsch in državni sekretar dr. Dejan Valentinčič.

Kot so o srečanju poročali na Uradu za zamejce po svetu, so sogovorniki opravili konstruktiven vsebinski pogovor o položaju Slovencev v zamejstvu in po svetu ter vlogi Republike Slovenije pri njihovi zaščiti in pomoči pri ohranjanju identitete. Strinjali so se, da so manjšinske pravice zagotovo tudi človekove pravice.

Varuh in njegov namestnik sta izrazila veliko naklonjenost tej tematiki, obenem pa izpostavila možnosti za aktivno vlogo Varuha pri spremljanju in opozarjanju organov v Sloveniji glede njihovih dejavnosti na področju odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Ne smemo namreč pozabiti, da je skrb zanje tudi ustavna obveznost Republike Slovenije, izhajajoča iz 5. člena ustave. Varuh je napovedal srečanja z ombudsmani v sosednjih državah, kjer namerava na pogovorih odpreti tudi vprašanja spoštovanja in izpolnitve s tamkajšnjo zakonodajo že zagotovljenih pravic slovenskih manjšin.

Spregovorili so tudi o tem, kako pomembno je vključevanje vsebin, povezanih s Slovenci v zamejstvu in po svetu, v učne načrte v osnovnih in srednjih šolah ter ozaveščanje o tem, da zunaj naših zemljepisnih meja živi več kot pol milijona Slovencev. Boleče je, ko mnogi Slovenci prestopajo državno mejo in se ne zavedajo, da ostajajo znotraj slovenskega narodnega prostora in da Celovec ni Klagenfurt, temveč Celovec, in Beljak ne Villach, temveč Beljak.

Sogovorniki so se dotaknili tudi vprašanja repatriacije Slovencev iz Venezuele, predvsem z vidika izzivov s katerimi se je urad srečeval pri tem. Ministrica in državni sekretar sta zagotovila, da se bo repatriacija nadaljevala takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Ministrica dr. Jaklitsch je ob koncu pogovora izrazila zadovoljstvo ob skupni ugotoviti, da tako Varuha človekovih pravic kot Urad za zamejce po svetu povezuje skrb za naše rojake in da gre za področje, kjer si lahko skupaj prizadevajo za njihovo dobrobit. Tako varuh kot ministrica sta se strinjala, da instituciji v prihodnje vzpostavita redno sodelovanje.

Vir: Urad za zamejce po svetu

Natisni: