Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Matični odbor podprl poročilo ombudsmana za leto 1997

Odbor državnega zbora (DZ) za notranjo politiko in pravosodje je dopoldne podprl tretje redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 1997. Pri tem je sprejel več sklepov, v katerih državnemu zboru med drugim predlaga, naj podpre slovenskega ombudsmana, ki s svojim odločnim ukrepanjem in delovanjem v okviru svojih pooblastil zagotavlja in spodbuja visoko stopnjo zavedanja, da je poštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ena od najpomembnejših osnovnih vrednot vsake demokratične družbe.

Odbor državnemu zboru tudi predlaga, naj podpre ugotovitve varuha človekovih pravic, da delovanje pravne države na posameznih segmentih družbenega življenja še vedno ni zadovoljivo, pri čemer je treba izpostaviti predvsem nedodelanost zakonodaje in dolgotrajnost postopkov. Državni zbor naj bi podprl tudi varuhovo priporočilo, da bi država ustanovila preživninski sklad, z vidika otrokovih koristi pa naj bi preučil možnost o ustanovitvi posebnega varuha za otrokove pravice.

Člani odbora za notranjo politiko in pravosodje so državnemu zboru tudi sklenili predlagati, naj ugotovi potrebo po organizirani pravni pomoči osebam, ki ne morejo plačevati visokih odvetniških tarif, zlasti v tožbenih zahtevkih za preživnino, za delitev premoženja po razvezi zakonske zveze, v delovnih sporih in pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Z vidika brezposelnosti in številnih stečajev pa bi bilo treba nameniti več pozornosti pravici do dela.

Odbor je tudi ugotovil, da niso v celoti uresničeni sklepi, sprejeti ob obravnavi prvega in drugega rednega letnega poročila varuha človekovih pravic za leti 1995 in 1996. Zato predlaga DZ, naj vladi priporoči, da glede prepočasnega razreševanja nekaterih sistemskih problemov čimprej ukrepa na posameznih področjih.

 

Natisni: