Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni poziv za oddajo ponudb za izvedbo supervizij za eno skupino zagovornikov otrok na območju Ljubljane

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18) Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) objavlja

javni poziv za oddajo ponudb za izvedbo supervizij za eno skupino zagovornikov otrok na območju Ljubljane *

Namen supervizije je vzdrževanje kakovosti strokovnega dela in refleksija vsebin in procesov zagovorniškega dela za povečanje njegove kakovosti, razumevanje in razreševanje vprašanj, stisk ter etičnih dilem.

Varuh zbira ponudbe za izvedbo supervizije za skupino zagovornikov na območju Ljubljane, od januarja do decembra 2022, z možnostjo podaljšanja.

Od prijavljenih kandidatov pričakujemo pripravljenost na redno sodelovanje z Varuhom, v okviru katerega se supervizor letno udeleži vsaj dveh sestankov ter uvodnega izobraževanja na sedežu Varuha. Prednost pri izboru bodo imeli supervizorji, ki poznajo postopke za zaščito otrok v okviru socialnega varstva in delovanje sodišč.

Ponudba za izvedbo supervizij mora vključevati:

1.   življenjepis supervizorja z navedbo referenc o izkušnjah vodenja supervizije in vsaj osem let izkušenj strokovnega dela z otroki ali družinami,

2.   dokazilo o veljavni licenci Socialne zbornice Slovenije za supervizorja v socialnem varstvu,

3.   kratko predstavitev modela supervizije in vizije koristnosti tovrstne supervizije za zagovornike otrok.


Dogovor o sodelovanju z izbranim supervizorjem bo sklenjen za 20 pedagoških ur (2 uri na mesec) supervizije za leto 2022, z možnostjo podaljšanja. Plačilo za izvedeno supervizijo je 100 EUR (bruto) za pedagoško uro. Poleg honorarja izbranemu supervizorju pripada tudi povračilo potnih stroškov. Stroški kilometrine se obračunavajo v skladu s predpisi, ki veljajo za zagovorništvo otrok.

Merilo za izbiro ponudnika bo strokovna usposobljenost supervizorja za vodenje supervizij. Zaželeno je, da ima supervizor možnost izvajati supervizijo na območju Ljubljane v svojih prostorih.

Ponudbe sprejemamo na naslovu zagovornistvo-otrok(at)varuh-rs.si do 21. novembra 2021.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na zgornjem naslovu (Jasna Vunduk).

Varuh si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.


* Uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Natisni: