Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni poziv za kandidate za zagovornike otrok

Varuh človekovih pravic RS v oktobru in novembru 2021 načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja celotne Slovenije. Prednost pri izbiri imajo kandidati z območij, kjer zagovornikov primanjkuje. Delo zagovornika je prostovoljno in častno in ne predstavlja delovnega razmerja, pripada pa mu nagrada in povrnitev potnih stroškov.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za uvrstitev na seznam zagovornikov, ki jih določa Zakon o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP-UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) v tretjem odstavku 25. b člena (z izjemo 8. alineje).

Postopek izbire kandidatov za zagovornike, vsebino programa usposabljanja in pogoje za opravljanje preizkusa znanja za kandidate za zagovornike, določa Pravilnik o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov otrok.

Uvodni vikend izobraževanja bo predvidoma 1. in 2. oktobra v Ljubljani. Med 4. in 13. oktobrom pa bodo v popoldanskem času potekali intervjuji s kandidati, ki so bili povabljeni na uvodni vikend.

Za izbrane kandidate se bo izobraževanje nadaljevalo štiri vikende (petek popoldan, sobota) med 15. oktobrom in 13. novembrom 2021. Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani (o točni lokaciji bodo izbrani kandidati obveščeni naknadno).

Če se bodo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 zaostrili in bo zbiranje ljudi z odlokom prepovedano, bo izobraževanje prestavljeno na kasnejši čas, o čemer bodo kandidati pravočasno obveščeni.

Popolne prijave (življenjepis, iz katerega je razvidno, ali kandidat izpolnjuje predpisane pogoje, motivacijsko pismo, morebitna priporočila) sprejemamo po elektronski pošti na naslov zagovornistvo-otrok(at)varuh-rs.si do vključno 15. 9. 2021.

Število udeležencev izobraževanja je omejeno. Udeleženci usposabljanja bodo o izboru obveščeni najkasneje do 22. 9. 2021.

Za morebitne dodatne informacije in pojasnila o usposabljanju in vsebini dela zagovornika lahko pokličete na telefonsko številko 030 485 052 (med 9.00 in 10.00 uro).


V besedilu uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot spolno nevtralni.

Natisni: