Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izkušnje Varuha o nasilju udeležencem okrogle mize FSF

Sekretarka Sveta varuha za človekove pravice dr. Kornelija Marzel se je v ponedeljek, 2. 12. 2019, v Veliki dvorani Mestne občine Ljubljana udeležila okrogle mize z naslovom »STOP! Nasilju, ženske in dekleta«. Dogodek je na pobudo veleposlaništva republike Španije v Sloveniji in v okviru mednarodne mreže žensk potekal pod okriljem nevladne ustanove Fundacije Ženske brez meja (Femmes Sans Frontières) s sedežem v Sloveniji (FSF).

Dr. Marzel je na okrogli mizi izrazila ničelno toleranco do nasilja, posebej še nad ranljivimi skupinami. Vsakršno nasilje je nedopustno, pomeni kršitev človekovih pravic. Zato je nujno, da žrtve nasilja opogumljamo, da stopijo do pristojnih organov, ki jim bodo pomagali nasilju in s tem povezanim življenjem reči ne, jih zaščitili pred kršitvami ter jih podprli pri uveljavljanju njihovih pravic. Vsi imamo namreč dostojanstvo in enake pravice, kot je zapisano že v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in kot izhaja tudi iz nacionalnih in drugim mednarodnih pravnih aktov, ki jih je Slovenija podpisala in ratificirala ter se tako zavezala k njihovemu spoštovanju.

»Pomembna je tudi obravnava storilca nasilja, ni dovolj zgolj njegova izločitev iz žrtvinega okolja. Z njim je treba celostno ravnati in s tem preprečevati morebitno ponavljanje nasilnih dejanj v prihodnje,« opozarja dr. Marzel.

Ob tem je spomnila na Istanbulsko konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, po katerem je država odgovorna za sprejetje ukrepov za varovanje življenja brez nasilja, posebej še žensk. Opozorila je še na prisilne poroke, predvsem romskih otrok. Te je po mnenju institucije Varuha človekovih pravic  treba v prvi vrsti reševati s širšim in celostnim pristopom k urejanju življenjskih pogojev Romov, treba jih je izobraževati, usposabljati, jim omogočiti zaposlitev in sprejemati še druge ukrepe.

Dr. Marzel je udeležencem okrogle mize predstavila tudi prizadevanja Varuha na tem področju. Poudarila je, da je poleg opolnomočenja žrtve in celotne družbe glede pojavov nasilja nujno izobraževati vse strokovne delavce, da se ne bi več dogajale situacije, ko se žrtvam v postopkih obravnave nasilja še več let po sprejetju Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008) ni omogočilo spremstva zaupne osebe. Nepoznavanje zakonodaje ter neuglašenost različnih organov, pristojnih za obravnavo nasilja (za delo, družino, socialne zadeve, šolstvo, zdravje, tudi represivnih) ne nudi dostojne obravnave tako žrtve kot storilca in ostalih družinskih članov ter dolgoročno ne vodi v družbo enakosti in brez nasilja, je še opozorila dr. Marzel.

S cilji pomagati otrokom, ki se znajdejo v upravnih in sodnih postopkih, kjer se odloča o njihovi prihodnosti, je pri Varuhu vzpostavljen institut zagovorništva otrok. Od leta 2007 je zagovornika, ki pomaga slišati glas otroka, ga opolnomočiti, da se izrazi, dobilo že več kot 700 otrok, je še povedala dr. Marzel. Otroci so še posebej občutljivi, v nasilne družine so se rodili brez svoje krivde, zato jim je treba dati priložnosti, da se naučijo živeti brez nasilja, s spoštovanjem sočloveka, saj bomo le tako lahko ustvarili družbo z ničelno toleranco do nasilja, je zaključila.

Okroglo mizo je vodila Dr. Jerca Legan Cvikl, predsednica FSF, na njej so sodelovali še Martin Remon Miranzo, odpravnik poslov španskega veleposlaništva v Sloveniji, dr. Veronika Podgoršek, psihoterapevtka, FSF, vodja projekta »STOP! Nasilju, ženske in dekleta« in Nuša Maček, odvetnica za družinsko pravo.

Natisni: