Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Iskanje razlogov za zastoj izvajanja operacij polževega vsadka

Več staršev otrok z okvaro sluha je Varuha človekovih pravic RS (Varuha) sredi leta obvestilo, da je v zdravstvenem zavodu nastal zastoj pri operacijah vstavitve polževega vsadka (kohlearna implantacija). Starši so bili zaskrbljeni, saj so jim strokovnjaki pojasnili, kako pomembna je zgodnja obravnava gluhosti pri otroku in da je uspešnost zdravljenja večja, če opravijo operacijo v starosti otroka od enega leta do enega leta in pol. Staršem, ki so pričakovali operacijo otrok v septembru in oktobru, so pojasnili, da operacij ne bo zaradi pomanjkanja sredstev, ki jih zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tak odgovor je staršem posredovala tudi strokovna direktorica zdravstvenega zavoda.

Povsem drugačno pojasnilo pa je Varuhu posredoval ZZZS. Pojasnil je, da sta se zdravstveni zavod in ZZZS že leta 2002 z medsebojno pogodbo dogovorila o 22 operacijah vstavitve polževih vsadkov, obseg teh operacij pa sta v naslednjih letih usklajevala. Po pogodbi mora ZZZS zagotavljati stabilno financiranje, izvajalec zdravstvenih storitev pa na podlagi pogodbeno dogovorjenih sredstev sam določiti dinamiko opravljanja posameznih zdravstvenih storitev. ZZZS je poudaril, da je dogovorjene finančne obveznosti poravnal pravočasno, zato je presodil, da je za odlaganje operacij nedopustno in neutemeljeno obtoževati financerja.

Zdravstveni zavod smo seznanili s stališčem ZZZS in strokovna direktorica je starše obvestila, da je bil odobren dodatni program za operacije, zato bodo kmalu obveščeni o datumu operacije njihovih otrok.

Varuh je bil v reševanje te problematike udeležen posredno in ni aktivno posredoval za odpravo zastoja operacij. Hkrati pa ni mogoče zanikati, da se zaradi Varuhove posredne udeležbe, ki se kaže v zahtevah do posameznih institucij, da čim prej odgovorijo na zahteve pobudnikov in z odgovori seznanijo tudi Varuha, pospešijo postopki za rešitev problematike, ki je predmet obravnavane pobude. Vprašanje verodostojnosti pojasnil odgovorne osebe zdravstvenega zavoda pa bo moralo rešiti vodstvo zavoda. 3.3-31/2008
   

Natisni: