Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

ENNHRI o ekonomskih in socialnih pravicah

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se kot predstavnika slovenske nacionalne institucije za človekove pravice 13. in 14. 11. 2019 v Belgiji v Bruslju udeležila letnega srečanja Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI). Govorili so o pomenu in vlogi nacionalnih institucij za človekove pravice pri uresničevanju ekonomskih in socialnih pravic v Evropi.

V okviru srečanja se je sestala tudi Generalna skupščina ENNHRI, kjer so se člani seznanili s poročilom vodstva in sekretariata o delu mreže v lanskem letu ter z aktualnim finančnim poročilom. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je izkoristil priložnost in ob svoji prvi udeležbi v okviru ENNHRI nagovoril udeležence generalne skupščine.

Med zasedanjem, ki je predstavljalo platformo za izmenjavo delovnih izkušenj na različnih področjih dela, so bile organizirane delavnice v manjših skupinah, na katerih so udeleženci izmenjali informacije in svoje praktične izkušnje o konkretnih temah. Izbrane teme delavnic so bile: Demokracija in pravna država, Umetna inteligenca, Azil in migracije, Priporočila Sveta Evrope nacionalnim institucijam, vodenje ENNHRI ter komuniciranje o človekovih pravicah. Delavnice so predstavnikom institucij ponudile priložnost, da si ob medsebojni izmenjavi pogledov in mnenj o obravnavanih temah ustvarijo pregled napredka mreže. Tak pristop obenem omogoča oblikovanje različnih idej o načrtovanju prihodnjih dejavnosti.

Drugi dan srečanja je bil namenjen Letni konferenci ENNHRI, na kateri so sodelovali predstavniki mednarodnih in regionalnih organizacij ter civilne družbe. Več kot sto udeležencev je razpravljalo o vlogi in pomenu NHRI pri uresničevanju in spodbujanju njihovega pomena in vloge pri uresničevanju ekonomskih in socialnih pravic v Evropi. Obravnavali so različne pristope k ekonomskim in socialnim politikam ter reformam na nacionalni in evropski ravni. Med drugim je bil poudarek na revščini, pravici do stanovanja, delavskih pravicah, pravnem varstvu ter spodbujanja gospodarskih in socialnih pravic.

François Vandamme, podpredsednik Evropskega odbora za socialne pravice, je delo odbora ocenil kot vir navdiha za nacionalne in mednarodne zainteresirane strani, vključno z nacionalnimi institucijami za človekove pravice. Branko Lubarda, sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, je predstavil sodno prakso Sodišča, povezano z ekonomskimi in socialnimi pravicami, ter poudaril, da so človekove pravice način pogovora ali oblikovanje vprašanj v družbi, kot so revščina, socialna krivica, zdravje itd.

Predstavljena je bila tudi interaktivna spletna stran z dobrimi praksami, ki ponazarja, kako NHRI-ji (National Human Rights Institutions) delujejo na področju ekonomskih in socialnih pravic v Evropi ennhri.org/esr-in-europe/.

Varuh človekovih pravic RS je sicer član ENNHRI, vendar še vedno s statusom B, kar pomeni, da nima glasovalnih in odločevalnih pravic v združenju ter možnosti kandidiranja v vodstvena telesa tega združenja. Varuh je od konca lanskega leta v procesu akreditacije nacionalnih institucij za človekove pravice, v katerem se poteguje za pridobitev statusa A. Mesec dni nazaj je Varuh akreditacijskemu odboru pri ZN oddal izjavo o skladnosti delovanja institucije s Pariškimi načeli. Vlogo bo odbor proučil do sredine marca 2020, ko bo tudi opravljeno zadnje dejanje akreditacijskega postopka. Gre za intervju, v katerem bo odbor skušal pridobiti ključne informacije o skladnosti delovanja Varuha kot nacionalne institucije za varovanje človekovih pravic v Republiki Sloveniji in odločil o dodelitvi statusa A. Srečanje je obenem bilo izjemna priložnost za izmenjavo informacij in izkušenj s predstavniki institucij, ki ta status imajo že leta, a obenem skrbijo za ohranjanje le tega. Vsakih pet let namreč poteka reakreditacijski postopek, v katerem se ponovno preverja stanje skladnosti posamezne države oz. njene nacionalne institucije.

Peter Svetina je izkoristil priložnost udeležbe na konferenci v Bruslju tudi za srečanje s slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu. Tako se je srečal s Tanjo Fajon, Milanom Brglezom, Ljudmilo Novak in Milanom Zverom. Pogovori so bili spoznavne narave ter ponudili priložnost za izmenjavo pomembnih informacij ter predstavitev delovanja Varuha, predvsem na področju mednarodnega delovanja. Drugi poslanci so se zaradi službenih obveznosti opravičili in mu obljubili srečanje v Ljubljani.

Natisni: