Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza

Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 23. 3. 2023 opravil redni nenapovedani obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza (Oddelek). Ob obisku sta se člana DPM pogovorila z vodstvom, pregledala prostore in se pogovorila s prisotnimi obsojenci, ki so to želeli. Podala sta 11 priporočil, od katerih je bilo eno sprejeto in že uresničeno, deset pa je bilo sprejetih, vendar še ne v celoti uresničenih saj je za uresničitev potrebnega nekaj več časa, ali pa je za njihovo uresničitev treba načrtovati dodatna finančna sredstva. 

DPM je kot pozitivno ocenil, da so bila od prejšnjega obiska dodatno uresničena še tri priporočila, med drugim tudi priporočilo, ki se je nanašalo na ustrezno označitev nabiralnika, namenjenega za oddajanje pisanj obsojencev, tudi anonimnih pritožb. Nabiralnik je bil zamenjan z novim, njegov namen je ustrezno označen, vlagalna reža nabiralnika pa je ustrezne velikosti, da ni več mogoče z roko seči v notranjost nabiralnika.
Kot pozitivno je DPM ocenil tudi to, da obsojenci niso imeli pritožb na delo zaposlenih v Oddelku.

Ponovno pa je DPM priporočil, da se v bolniški sobi oziroma sobi za gibalno ovirane kovinska postelja in kovinske omare zamenja z novim lesenim pohištvom (posteljo in omarami). Generalni urad URSIKS je sporočil, da so skladu s finančnimi možnostmi že in bodo tudi v prihodnje pristopili k zamenjavi kovinskega pohištva z lesenim. Hkrati je sporočil, da je manjkajoče leseno pohištvo naročeno in ga ob dobavah takoj zamenjujejo z novim.

Glede bivalnih prostorov obsojencev je DPM priporočil, da se poučijo možnosti, da se čim prej opravi pleskanje sten sob, kjer so umazane. Generalni urad URSIKS je v zvezi s tem sporočil, da so v Oddelku v sklopu hišnih del zaposlili obsojenca, ki je vešč pleskarskih del, in bo pleskanje sob izvedeno prioritetno, seveda v okviru razpoložljivih možnosti.

Več podrobnosti v zvezi s priporočili DPM-ja in odzivi nanje so razvidni iz preglednice.

Natisni: