Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal policijski postaji Cerknica in Ilirska Bistrica

Policijska postaja Ilirska Bistrica

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 2. 3. 2023 opravil redni nenapovedan obisk Policijskih postaj Cerknica in Ilirska Bistrica, skupaj s prostori enote za varovanje državne meje. Ob obisku sta se člana DPM pogovorila z vodstvom obiskanih policijskih postaj, pregledala prostore in preučila nekaj naključno izbranih posameznih primerov pridržanj. 

Na Policijski postaji Cerknica sta podala osem priporočil, od katerih je bilo pet sprejetih in že uresničenih, tri pa so bila sprejeta, vendar še ne v celoti uresničena saj je za uresničitev potrebnega nekaj več časa ali dodatna finančna sredstva.

DPM je pozdravil uresničeno priporočilo, da se plakat MNZ s pravicami oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, v prostoru za podajanje prijav oziroma za pogovore namesti na vidno mesto. Ob tokratnem obisku je med drugim podal tudi tri poročila, ki so se nanašala na vodenje dokumentacije, potrebne za izvajanje pridržanj. Prvo priporočilo je bilo namenjeno policistom, naj evidentirajo čas začetka postopka z osebo, ki ji je odvzeta prostost, takrat, ko so z njo dejansko začeli postopek oziroma ko ne more prostovoljno oditi. Drugo priporočilo se je nanašalo na to, da se policiste (predvsem dežurne) opozori, da morajo v ustreznem obrazcu vedno evidentirati v katerem prostoru je bila pridržana oseba v času odvzema prostosti. Tretje priporočilo pa se je nanašalo na večjo natančnost oziroma enotno navajanje istega podatka v različne obrazce za izvedbo pridržanj. MNZ je sporočilo, da so bili policisti na vsa priporočila in z njimi povezane obveznosti opozorjeni.

Člana DPM sta na Policijski postaji Ilirska Bistrica, skupaj s prostori enote za varovanje državne meje, podala šest priporočil, od katerih so bila vsa sprejeta in že uresničena.

DPM je kot pozitivno ocenil, da so bila od prejšnjega obiska dodatno uresničena še tri priporočila, med drugim tudi priporočilo, naj se preučijo možnosti, da se prostor za sprejem oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, opremi z video nadzornim sistemom. Dodatno uresničeno priporočilo se je nanašalo na to, naj se hodnik v enoti za varovanje državne meje opremi z mizami in brošurami MNZ/UNHCR z informacijami o azilu in obrazci v več jezikih ter s policami, kamor se lahko zlagajo predmeti tujcev, ki jih v času pridržanja ne smejo imeti pri sebi.

DPM je tudi na tej policijski postaji ponovno priporočil, naj vodstvo policiste opozori na dosledno izpolnjevanje vseh rubrik v obrazcih za izvedbo pridržanj. Policisti so bili po informacijah MNZ opozorjeni na obveznosti.

Več podrobnosti v zvezi s priporočili DPM-ja in odzivi nanje so razvidni iz preglednice.

Natisni: