Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal enoto Doma Lukavci v Veržeju

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik sta 18. 8. 2020 opravila nenapovedan obisk Doma Lukavci, enote Veržej (Enota).

Enota je del posebnega socialno varstvenega zavoda, namenjena v prvi vrsti osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki so se v času bivanja v zavodu postarale in zbolele za demenco. Gre za novo enoto, odprto pred slabim letom. DPM vsekakor pozdravlja odprtje enote, kjer so bivalni pogoji prilagojeni stanovalcem z demenco.

Ob tokratnem je DPM obisku ugotovil, da so bivalni pogoji zelo dobri, skupni prostori so veliki, svetli, primerno opremljeni, dve kuhinji pa omogočata samostojno pripravo posameznih obrokov. Ravno tako so dvoposteljne sobe velike, svetle, toaletni prostori so prilagojeni stanovalcem. Člani DPM-ja so opazili tudi nekaj pomanjkljivosti, na katere so vodstvo zavoda že opozorili, opozorila pa bodo vključena tudi v priporočilih, zajetih v poročilu o obisku. Med drugim so pozorili so na potrebo po (še več) aktivnostih za stanovalce.

Enoto bo naknadno obiskal tudi izvedenec, ki bo posebno pozornost namenil zdravstveni obravnavi stanovalcev.

Natisni: