Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno reševanje pritožbe zoper odločbo o pravici do državne štipendije

Kršitelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh je v primeru pobudnice, ki je zatrjevala dolgotrajno reševanje pritožbe s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ugotovil, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s tem, ko je prekoračilo zakonski rok za izdajo odločbe, kršilo ustavno načelo pravne varnosti in načelo dobrega upravljanja.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala dolgotrajno reševanje pritožbe zvezi z državno štipendijo zoper odločbo centra za socialno delo. Navedla je, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) že več kot leto dni odloča o pritožbi zoper odločbo o pravici do državne štipendije. Ob tem nas je seznanila, da se je za informacijo glede stanja reševanja pritožbe že (večkrat) obrnila na MDDSZEM, vendar odgovora ni prejela.

MDDSZEM je v svojem odgovoru pojasnilo, da je bilo o njeni pritožbi odločeno ravno v času čakanja Varuha na njihov odgovor. V zvezi z dolgotrajnim reševanjem pritožb pa so še pojasnili, da se trudijo izvajati to nalogo z vsemi razpoložljivimi sredstvi in da ob prejeti količini pritožb vse resurse usmerjajo v samo reševanje zadev po pripadu. Ker se je pobudnica večkrat pozanimala za rešitev pritožbe, je bila zato njena zadeva razporejena v prednostno reševanje.

Varuh je v postopku ugotovil, da je bila pritožba pobudnice, zaradi katere se je obrnila na Varuha, v reševanju več kot eno leto. Zaradi dolgotrajnega odločanja MDDSZEM o pritožbi pobudnice je Varuh ocenil pobudo za utemeljeno. Ugotovil je, da je MDDSZEM pri reševanju pritožbe prekoračilo določila Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), saj bi o pritožbi moralo odločati najkasneje v roku dveh mesecev. S tem je kršilo ustavno načelo pravne varnosti ter načelo dobrega upravljanja. 9.5-45/2021

 

 

Natisni: