Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Člani mreže SEE NPM Network o izvajanju priporočil in delu v posebnih situacijah

Namestnik varuha Ivan Šelih in člani državnega preventivnega (DPM) so se 7. decembra 2020 udeležili druge spletne delavnice članov mreže SEE NPM Network na temo spremljanja izvajanja priporočil DPM (zlasti vidika uresničevanja pravic pridržanih oseb v času policijskega pridržanja) in dela v posebnih situacijah, kot so pandemije in drugi izzivi opravljanja mandata DPM.

Namestnik Šelih je udeležencem spletnega dogodka predstavil izkušnje uresničevanja priporočil DPM Slovenije, kar je sicer zaveza države pogodbenice Opcijskega protokola. Po 22. členu Opcijskega protokola morajo namreč pristojni organi države pogodbenice obravnavati priporočila DPM in z njim vzpostaviti dialog o mogočih ukrepih za izvedbo priporočil. Vsa priporočila in odzive pristojnih nanje iz obiskov DPM v Sloveniji objavljajo v posebnih preglednicah po obiskanih institucijah na spletišču Varuha. Po zgledu in dobrih izkušnjah nekaterih državnih preventivnih mehanizmov, zlasti avstrijskega, smo se leta 2018 namreč odločili, da za pregled izdanih priporočil DPM vzpostavimo posebne preglednice, kar pa je udeležencem kot primer dobre prakse predstavila članica DPM Ana Polutnik.

Udeleženci dogodka so se tudi strinjali, da je situacija koronavirusne bolezni prinesla svojevrstne izzive in potrebo po prilagoditvi aktivnosti DPM, ko gre za obravnavo varstva oseb, ki jim je odvzeta prostost ter poudarjali potrebo, da je pri izvajanju obiskov treba izhajali iz načela »do not harm« in poskrbeti za vse preventive ukrepe tako za člane DPM kakor tudi v razmerju do oseb in osebja zaprtih institucij.

Ob zaključku spletnega dogodka so člani mreže dogovorili naslednje aktivnosti mreže ter, da bo mrežo v naslednjem letu vodil DPM Madžarske.

Natisni: