Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Centri za socialno delo morajo biti dostopni vsem ljudem

Varuh Svetina s predsednico republike Slovenije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 28. marca 2023, predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar predstavil Posebno poročilo Varuha o dostopnosti centrov za socialno delo (CSD) za gibalno in senzorno ovirane invalide. Pripravo poročila o dostopnosti vseh enot CSD po Sloveniji so spodbudile anonimne prijave uporabnikov.

Varuh človekovih pravic je po preverjanju dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane ugotovil, da ima le tri četrtine enot CSD urejen dostop za gibalno ovirane, 18 enot pa nima primernih sanitarij. Dostopnost senzorno oviranim pa je še bolj zaskrbljujoča: v času nastajanja poročila nobena enota CSD ni zagotavljala reliefnih napisov in simbolov ter napisov v Braillovi pisavi, enako je s prikazovalniki pisnih informacij, predvajalniki z videoposnetki pomembnih informacij v znakovnem jeziku in s podnapisi. Varuh Svetina je ob tem izpostavil tudi nekaj neprimernih odzivov enot CSD po Sloveniji, ki, tako varuh, kažejo na ponižujoč odnos do invalidov in Varuha.

Predsednica republike je ob predstavitvi poročila izrazila skrb nad ugotovljenim in podprla Varuha človekovih pravic v pozivu vladi, da skupaj s pristojnimi organi te nedopustne in diskriminatorne ovire pri dostopu do CSD nemudoma odpravijo. »Moje vodilo je dostojanstvo za vse. Posamezni primeri, ki jih je danes izpostavil varuh Svetina, kažejo na to, da se enakopravnosti in dostopnosti za vse ljudi ne posveča dolžne pozornosti, kar ni primerno in ni sprejemljivo. Ljudje in država si ne smemo dovoliti brezbrižnosti do ranljivih skupin. Pričakujem, da bodo vlada in enote CSD poročilo Varuha človekovih pravic obravnavali zelo resno in čimprej odpravili diskriminatorne pomanjkljivosti,« je bila ob predstavitvi poročila jasna predsednica Republike Slovenije.

Varuh človekovih pravic je na srečanju izpostavil tudi določila Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki predpisujejo odpravo arhitektonskih ovir do decembra leta 2025. »Danes smo dve leti pred rokom in po skoraj 15 letih od začetka veljavnosti Konvencije o pravicah invalidov ostaja na tem področju še veliko stvari neurejenih. Državo in občine čaka v dobrih dveh letih, ki sta pred nami, še veliko dela. Slovenija je kot razvita in bogata država to dolžna storiti,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.Natisni: