Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Strokovni posvet: Nasilje v družini-poti do rešitev

V mali dvorani Državnega zbora je 19. novembra 2003 potekal strokovni posvet Nasilje v družini - poti do rešitev, kjer so strokovnjaki iz različnih področij predstavili svoje praktične izkušnje ter potrebe in predloge za reševanje težav na področju nasilja v družini.

Strokovnemu posvetu je prisostvovalo kar 130 udeležencev iz centrov za socialno delo, ministrstev, sodišč, fakultet,zdravstva in nevladnih organizacij. Tako množična udeležba je nazorno pokazala, da je takšnih posvetovanj veliko premalo ter da bi bilo potrebno vzpostaviti neko kontinuirano sodelovanje med strokovnjaki, saj reševanje tega problema zahteva interdisciplinarno obravnavo. Potrebo po večjem sodelovanju in informiranju med različnimi strokami je nakazala tudi večina predavateljev.

Program strokovnega posveta


Povzetki referatov

 

 

Natisni: