Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem

Otroci in njihove pravice so bili v središču Mednarodne konference o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, ki smo jo v tednu otroka 6. in 7. oktobra 2009 skupaj organizirali Državni zbor, Varuh človekovih pravic in Ministrstvo za zunanje zadeve. Konferenca, ki je potekala v Državnem zboru v Ljubljani in katere častni pokrovitelj je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, sodi v okvir slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope.Slovenija si v okviru svoje zunanje politike že vrsto let prizadeva za izboljšanje položaja najbolj ranljivih družbenih skupin, med katere spadajo tudi otroci in mladostniki. Čeprav so zaščiteni z mednarodno Konvencijo o otrokovih pravicah, ki letos praznuje 20. obletnico, so pravice otrok vsakodnevno kršene v vseh delih sveta. Nasilje nad otroki je ena najbolj grobih kršitev človekovih pravic, zato je bila tej temi na konferenci namenjena posebno pozornost.Namen konference, ki je potekala v letu, namenjenem učenju o človekovih pravicah, je bil opozoriti na pomen zaščite otrokovih pravic in njihovega uresničevanja. Obenem je bila želja s primeri dobrih praks na tem področju okrepiti zavest politične, strokovne in splošne javnosti. Na konferenci so sodelovali visoki politični predstavniki Republike Slovenije in Sveta Evrope, strokovnjaki in predstavniki mednarodnih organizacij in civilno-družbenih organizacij, aktivno pa so bili vključeni tudi otroci in mladostniki, ki so posredovali svoje poglede in sporočila.Konferenca, ki jo je bilo mogoče v živo spremljati na 3. parlamentarnem programu TV Slovenija, je bila razdeljena na tri vsebinske sklope: izobraževanje o pravicah otrok, pravica do zaščite pred nasiljem ter aktivnosti Sveta Evrope in Vlade Republike Slovenije na teh področjih.

V sklopu konference je v prostorih Državnega zbora potekala tudi informacijska tržnica, kjer so svoje aktivnosti na področju otrokovih pravic in izobraževanja za človekove pravice predstavljale številne slovenske nevladne organizacije in tudi vladni organi.

 

PROGRAM (PDF)

VSEBINSKA ZASNOVA KONFERENCE (PDF)

PRISPEVKI NEKATERIH GOVORK IN GOVORCEV (WORD)

Natisni: