Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Evropsko leto za razvoj 2015

Evropsko leto za razvoj je bila pomembna evropska iniciativa za leto 2015. Odpirala je alternativne razvojne možnosti ter se borila proti družbenim, rasnim in verskim neenakostim. Opozarjala je tudi na problematiko izobraževanja in zaposlovanja mladih, neenakopraven položaj žensk v družbi, okoljske probleme v luči podnebnih sprememb ter išče ustrezne rešitve za naraščajočo humanitarno krizo beguncev. Glavni cilj iniciative je bil zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine, kar bi prispevalo k oblikovanju stabilnejšega, mirnejšega, uspešnejšega in pravičnejšega sveta.

V podporo iniciativi je Mestna knjižnica Ljubljana pripravila različne prireditve in razstave, ki so se odvijale leta 2015 v njenih  knjižnicah. Pri organizaciji dogodkov so sodelovali s številnimi zunanjimi partnerji ter ustanovami, kot so Varuh človekovih pravic RS, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za družbene vede in drugimi.

OKTOBER

Varuh človekovih pravic RS skozi čas – Vlasta Nussdorfer, predavanje
6. oktober ob 18. uri, Knjižnica Otona Župančiča

Ali država Slovenija zgledno skrbi za varovanje okolja? – Martina Ocepek, predavanje
19. oktober ob 18.30, Knjižnica Šiška

Meje svobode izražanja – Jernej Rovšek, predavanje
20. oktober ob 18. uri, Knjižnica Prežihov Voranc, dvorana

Institucije in mehanizmi varovanja človekovih pravic na mednarodni ravni – Jernej Rovšek, predavanje
29. oktober ob 19. uri, Trubarjeva hiša literature

NOVEMBER

Skrb za ranljive skupine, mladi, stari, bolni, invalidi, manjšine: kako preživeti? – Vlasta Nussdorfer, predavanje
4. november ob 18.30, Knjižnica Bežigrad, dvorana

Izvajanje nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma – Ivan Šelih, predavanje
16. november ob 18. uri, Knjižnica Šiška

Predstavitev projekta Zagovornik: glas otroka – Tone Dolčič, predavanje
17. november ob 18. uri, Knjižnica Prežihov Voranc, dvorana

Mučenje, nečloveško in poniževalno ravnanje v slovenskih zaprtih institucijah dandanes – Miha Horvat, predavanje
24. november ob 18. uri, Trubarjeva hiša literature


DECEMBER

Dostojno delo. Da ali ne, pogled Varuha človekovih pravic RS – mag. Kornelija Marzel, predavanje
15. december ob 18.30, Knjižnica Bežigrad dvorana

er ob 18.30, Knjižnica Bežigrad, dvorana

Izvajanje nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma – Ivan Šelih, predavanje
16. november ob 18. uri, Knjižnica Šiška

Predstavitev projekta Zagovornik: glas otroka – Tone Dolčič, predavanje
17. november ob 18. uri, Knjižnica Prežihov Voranc, dvorana

Mučenje, nečloveško in poniževalno ravnanje v slovenskih zaprtih institucijah dandanes – Miha Horvat, predavanje
24. november ob 18. uri, Trubarjeva hiša literature


DECEMBER

Dostojno delo. Da ali ne, pogled Varuha človekovih pravic RS – mag. Kornelija Marzel, predavanje
15. december ob 18.30, Knjižnica Bežigrad dvorana

Natisni: