Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Train the trainer

 

Intenzivno usposabljanje strokovnjakov

V okviru projekta Soočimo se z diskriminacijo!, ki ga Urad Varuha človekovih pravic pripravlja z avstrijskim partnerjem, Inštitutom za človekove pravice Ludwiga Boltzmanna, smo že uspešno zaključili prvi del aktivnosti. Med drugim tudi intenzivno usposabljanje strokovnjakov oz. seminar Train the trainer. Usposabljanja se je udeležilo 19 ljudi, devet nas je bilo iz Urada Varuha, eden iz Urada za enake možnosti, preostali pa so bili izbrani iz različnih poklicnih sfer, in sicer policista (predavatelja na Policijski akademiji), univerzitetna profesorica, mlada raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja, učiteljica in sodelavka Šole za ravnatelje, romska pomočnica, delovna inšpektorica ter strokovnjaka z Ministrstva za delo družino in socialne zadeve ter Ministrstva za notranje zadeve.

Odziv sodelujočih je bil izredno pozitiven. Večina udeležencev je izrazila pripravljenost in odločnost za uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem okolju, veliko pa jih je pripravljenih sodelovati tudi v nadaljevanju projekta.

Odzivi sodelujočih na seminarju Intenzivno usposabljanje strokovnjakov / Train the trainer