Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DISKRIMINACIJA NA PODLAGI STAROSTI IN INVALIDNOSTI

Zadnji v vrsti seminarjev, ki smo jih izvedli v okviru projekta, je bil Diskriminacija na podlagi starosti in invalidnosti. Seminar se je izkazal kot dobra priložnost za podrobnejše seznanjanje s širšo problematiko nekaterih za diskriminacijo posebej ranljivih skupin in hkrati kot delovni pogovor o izzivih, dilemah, dobrih praksah in pomanjkljivostih, ki jih je zaznati pri preprečevanju diskriminacije na podlagi invalidnosti in starosti. Osredotočili smo se predvsem na odprta vprašanja, ki se nanašajo na diskriminacijo na podlagi invalidnosti in starosti, zlasti pri zaposlovanju, na delovnem mestu in pri dostopu do dobrin in storitev.
Tako so bile na seminar vabljene predvsem nevladne organizacije, ki so v tesnem vsakodnevnem stiku s potencialnimi žrtvami diskriminacije in ki lahko z različnimi dejavnostmi prispevajo k preprečevanju in odpravljanju diskriminacije na podlagi starosti in invalidnosti. V pogovoru sta sodelovala tudi Dieter Schindlauer, ustanovitelj in vodja najpomembnejše nevladne organizacije za boj proti rasizmu v Avstriji ZARA ter krovne organizacije Litigation Association, ki pred sodišči zastopa žrtve diskriminacije, in Andres Delgado, nekdanji sekretar Urada švedskega Ombudsmana proti etnični diskriminaciji. Na seminarju smo tako izmenjali mnenja in predloge za izboljšanje obstoječih praks soočanja z diskriminacijo na podlagi starosti in invalidnosti ter vzpostavili odprt dialog in razpravo o strategijah ter načrtih za odpravljanje diskriminacije na podlagi invalidnosti in starosti.