Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Šolstvo, šport, kultura

Učiteljica v srednji šoli je prosila Varuha za odgovor na vprašanje, če ima polnoletni dijak pravico, da si v postopku izrekanja vzgojnega ukrepa...

Varuh je obravnaval vprašanje matere učenca osnovne šole, ki je zatrjevala, da bodo v šoli, ki jo sin obiskuje, dosežke pri nacionalnem preverjanju...

Varuhu je pisal učenec osmega razreda osnovne šole. Napisal je, da je občutljiv za krivice, ki se tudi v šoli večkrat dogajajo. Navajal je, da pozna...

Varuh je prejel prošnjo za posredovanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Predstavnik staršev v svetu Centra za usposabljanje,...


Varuh je obravnaval pobudo dijakinje zaradi zavrženja prijave za vpis na želeno fakulteto. Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel nepodpisano pobudo študentov višje strokovne šole, v kateri so se študenti pritožili zoper profesorja, ki...

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s problemom opravljanja sprejemnega preizkusa za vpis v srednjo šolo. Pisala je mati učenke, ki se je želela...

Varuh človekovih pravic je bil že leta 2012 opozorjen na nekatere vsebine v izobraževalnem postopku, ki naj bi bile otrokom neprimerne, pristojni...

Varuh človekovih pravic RS se je ob reševanju konkretne pobude srečal s problemom plačila stroškov predhodnih usmerjenih preventivnih zdravstvenih...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v letu 2012 prejel več pobud ogorčenih študentov, ki jim z odločbo o štipendiji (državni in Zoisovi) ni bil...