Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Šolstvo, šport, kultura

Od Varuha je pobudnica želela mnenje v zvezi z glasovanjem učiteljskega zbora o izreku vzgojnega ukrepa njenemu sinu. Vzgojnemu ukrepu ni oporekala,...

Več


Predstavnica vrtca je Varuhu poslala pismo, v katerem je želela pridobiti mnenje v zvezi z morebitno spremembo oziroma dopolnitvijo Pravilnika o...

Več


Varuh je obravnaval pobudo študentke, ki je bila v zaostanku s plačilom šolnine. Študentka je napisala, da se tega zaveda in da skuša pridobiti...

Več

Varuh je prejel pismo ravnateljice (v nadaljevanju: pobudnica) osnovne šole, ki je zatrjevala kršitev pravice do pridobitve zlatega priznanja na...

Več

Varuh je obravnaval pobudo učiteljice praktičnega pouka v srednji strokovni šoli. Učiteljica je spraševala za mnenje in priporočila glede testiranja...

Več

Varuh je ponovno prejel več opozoril v zvezi z ravnanjem športnih klubov ob prestopih mladoletnih športnikov v drug športni klub. Gre za plačilo...

Več

Varuh je prejel nepodpisano pismo staršev otrok iz Dornberka in Prvačine, v katerem opozarjajo, da so otroci ogroženi zaradi dotrajanosti telovadnice,...

Več

Učiteljica v srednji šoli je prosila Varuha za odgovor na vprašanje, če ima polnoletni dijak pravico, da si v postopku izrekanja vzgojnega ukrepa...

Več

Varuh je obravnaval vprašanje matere učenca osnovne šole, ki je zatrjevala, da bodo v šoli, ki jo sin obiskuje, dosežke pri nacionalnem preverjanju...

Več

Varuhu je pisal učenec osmega razreda osnovne šole. Napisal je, da je občutljiv za krivice, ki se tudi v šoli večkrat dogajajo. Navajal je, da pozna...

Več