Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravice otrok

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava pobudo v zvezi z organizacijo šolskih kosil za učence IV. Osnovne šole Celje.

Problem naj bi bila...

Več

Že v letnem poročilu za leto 2011 smo opozarjali na problematiko, kjer so sodišča v postopku imenovala izvedenca, ki naj bi strokovno ocenil določena...

Več

Varuh človekovih pravic je bil že leta 2012 opozorjen na nekatere vsebine v izobraževalnem postopku, ki naj bi bile otrokom neprimerne, pristojni...

Več

Obveščeni smo bili o težavah starša v zvezi z dolžnostjo preživljanja hčerke, ki je starejša od osemnajst let. Hči je sicer že tretje leto predložila...

Več

Pobudnica nam je podala pritožbo zoper center za socialno delo (center), ki preživninskemu zavezancu ni izdajal obvestil o revalorizaciji...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v zadnjem času obravnaval nekaj pobud, ki se nanašajo na obiske otrok priprtih oseb. Tako nas je eden od...

Več


Pobudnica, mati  osem let starega otroka, se je obrnila na Varuha z vprašanjem, kako lahko zaščiti otroka, ki mu je njegov oče odprl profil na...

Več


Okrožno sodišče je v pravdni zadevi zaradi predodelitve treh otrok in določitve stikov centru za socialno delo (CSD) posredovalo zaprosilo za...

Več
, ustvaril/-a VČP


Pobudnik, ki je bil v priporu, se je obrnil na nas in navajal posege v svoje pravice in v pravice svojega otroka. Od kar je v priporu nima stikov z...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuha je pobudnik zaprosil za oceno, ali obrezovanje fantkov (cirkumcizija) predstavlja poseg v otrokove pravice, še zlasti, če je opravljeno le iz...

Več