Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

CSD ne sme vzpostavljati stikov med otrokom in starši, če jih je sodišče prepovedalo


Skrbnica in rejnica mladoletnega otroka, ki je bil odvzet staršem, nas je obvestila, da Center za socialno delo skuša vzpostavljati telefonske stike med otrokom in materjo. Navajala je, da takšni poskusi vzpostavljanja stikov otroka spravljajo v stisko, hkrati pa so stiki med otrokom in starši prepovedani s strani sodišča.

Center za socialno delo nam je pojasnil, da je bilo na timskem sestanku dejansko dogovorjeno, da bodo vzpostavljeni pisni stiki med otrokom in materjo, in sicer s tem, da mati preko centra za socialno delo otroku pošlje pismo.

Menimo, da so pravilna prizadevanja za vzpostavitev stikov med deklico in njeno materjo. Vendar pa so problematične aktivnosti, ki izrecno posegajo v sodno določitev nekega stanja. Ko sodišče prepove stike med otrokom in starši, v takšno prepoved center za socialno delo ne sme posegati, če mu to ni izrecno naloženo . Center za socialno delo lahko sodišču vedno predlaga sprejem takšne odločitve, ki bo hkrati ščitila otroka pred poseganjem v njegovo pravico, da se ga ne izpostavlja travmatičnim okoliščinam in hkrati zagotavljala najboljše možne pogoje za zagotovitev izvajanja pravice do stika s starši.

Centru za socialno delo smo predlagali, da se v primeru sodne prepovedi (kakršnih koli) stikov, stiki ne izvajajo. Če pa je za zagotavljanje dekličine največje koristi nujno nadzorovano zbliževanje deklice in matere tudi s pomočjo pisem, morda občasnih nadzorovanih srečanj ali na drug način, ki bo prepoznan kot strokovno najprimernejši, smo predlagali, da se predhodno pridobi soglasje sodišča, da popolna prepoved stikov ni več nujna. 11.3-55/2016

Natisni: