Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zaporniki

Povzetek:

Zdravstvena obravnava zaprtih oseb je pomembna, saj ima vsak posameznik pravico do dostojanstvenega zdravljenja in zdravstvenega varstva. Pri tem pa...

Več
Povzetek:

Z Ustavo je vsakomur zagotovljeno spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva tudi med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni (23....

Več
Povzetek:

V primeru, da tujec dejansko izpolnjuje pogoje za odpust s prestajanja kazni zapora, se ga mora tudi odpustiti. Če tujec nima urejenih pogojev za...

Več
Povzetek:

Tudi v času izrednih razmer zaradi epidemije koronavirusne bolezni je v zavodih za prestajanje kazni zapora treba poskrbeti za zagotavljanje ustreznih...

Več
Povzetek:

Čeprav sam obstoj ogroženosti zdravja posameznika ni izrecno naveden med razlogi, na podlagi katerih se prekinitev prestajanja kazni lahko dopusti po...

Več

Pobudnik je v pismu Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) izpostavil, da je sodišče z začasno odredbo o ureditvi stikov, ki jo je izdalo pred enim...

Povzetek:

Varuh menil, da zaprte osebe ne smejo biti žrtve nepotrebnih posegov v zasebnost zaradi nezmožnosti zagotavljanja popolne ločenosti med posameznimi...

Več
Povzetek:

Prepoved uporabe lastne obleke, perila in obutve v ZPKZ Dob pri Mirni, ki v svojem hišnem redu kot pravilo določa nošenje zavodskih oblačil, morajo...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval, da je bil po besedah direktorja zavoda in zavodskega...

Kadar gre za sprejem osebe, ki ji je odvzeta poslovna spodobnost, v oddelek pod posebnim nadzorom v nujnem primeru, je treba uporabiti določila ZDZdr,...