Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Prepoved diskriminacije

V času epidemije koronavirusne bolezni se je veliko ljudi znašlo v težkem finančnem položaju, mnogo ljudi je ostalo brez dela in prihodkov. Ostale...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel pritožbo zaradi diskriminacije, ki jo je mati dijaka srednje...

Več

Varuh je na strani 112 letnega poročila za leto 2016 med drugim opozoril, da smo decembra 2016 ugotovili, da spletne strani upravnih enot, ki...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik za pojasnilo glede neenakega odstotka za odmero...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila invalidna oseba, ki je želela kandidirati za oskrbovano stanovanje v upravljanju...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval diskriminacijo na podlagi spola pri...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) prosil, da ga zaščiti kot prijavitelja...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik iz romskega naselja Šmihel, ki je pred časom živel v večstanovanjski stavbi, ki jo je...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, pripadnik romske skupnosti, ki živi v romskem naselju Goriča vas. Pobudnik navaja, da s...

Več