Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Tone Dolčič

namestnik varuhov in varuhinj 

 • 1978 - diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1978 - 1984 - zaposlen v Izobraževalni skupnosti Slovenije
 • 1984 -1990 - zaposlen v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije
 • 1989 - opravil pravosodni izpit
 • 1990 - 2001 - zaposlen v Službi vlade RS za zakonodajo, najprej kot podsekretar, kasneje kot namestnik direktorja in zadnje leto kot direktor
 • 2001 - direktor strokovne službe v Uradu varuha človekovih pravic
 • 2003 - 29. januarja  imenovan za namestnika varuha človekovih pravic
 • 2008 - 7. novembra znova imenovan za namestnika varuhinje
 • 2014 - 30. septembra je bil tretjič imenovan za namestnika varuhinje
 • marca 2019 ga je Državni zbor na njegovo prošnjo razrešil funkcije pred potekom mandata zaradi možnosti upokojitve.
 • do septembra 2019 bil pomočnik varuha človekovih pravic

Kot namestnik varuhinje je pristojen je za področje varstva otrokovih pravic,  socialne varnosti, delavnopravne zadeve in družbene dejavnosti.

Objavil je več strokovnih člankov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Pravni praksi, je soavtor uvodnih pojasnil h knjigi Evropski sporazum o pridružitvi. Bil je tudi član vladne komisije za pripravo ustavnih sprememb in več komisij za pripravo zakonodaje s področja zdravstva. Sodeloval pri pripravi sprememb Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP - UPB2). Vodil zagovorništvo otrok, ki je s spremembo zakona postalo samostojna enota znotraj institucije.