Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Marjeta Cotman

namestnica varuha

  • Leta 1984 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Po opravljenem pripravništvu na Višjem sodišču v Mariboru in opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila na Občini Ormož kot premoženjskopravna svetovalka in inšpektorica ZUP.
  • Leta 1988 se je zaposlila na Republiški geodetski upravi kot samostojna svetovalka za upravnopravne zadeve glede okolja in prostora.
  • Svojo poklicno pot je leta 1992 nadaljevala na Ministrstvu za pravosodje in upravo, in sicer kot svetovalka ministra s področja ugovora vesti vojaških dolžnosti.
  • Sledila je zaposlitev v Državnem zboru Republike Slovenije, kjer je bila vodja oddelka za peticije in sekretarka Komisije za peticije.
  • Od leta 1996 do leta 2003 je bila članica izpitne komisije za strokovne izpite upravnih delavcev iz splošnega in posebnega dela ZUP, od leta 2003 sodnica za prekrške v Ljubljani in od leta 2004 članica Komisije za izpraševanje in vodenje strokovnih izpitov za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku na takratni Upravni akademiji.
  • Konec leta 2004 je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, leta 2006 pa je kot ministrica prevzela njegovo vodenje.
  • Po končanem ministrskem mandatu leta 2008 je opravila notarski izpit na Ministrstvu za pravosodje in bila imenovana za notarko na Brezovici pri Ljubljani. Od imenovanja se je vseskozi aktivno strokovno izpopolnjevala, predvsem na področju civilnega, dednega, družinskega in insolvenčnega prava.


V svoji široki poklicni karieri je Marjeta Cotman opravljala najvišje funkcije in dela na področju državne uprave, pravosodja, zakonodaje ter devet let na področju varovanja človekovih pravic, ko je bila vodja oddelka za peticije in sekretarka Komisije za peticije v Državnem zboru Republike Slovenije. Njeno delo je zajemalo najzahtevnejše naloge na najodgovornejših pravnih področjih.