Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Redna poročila o nadzoru

Državni preventivni mehanizem (DPM) je želel ugotoviti dejansko število v zavode in njihove dislocirane oddelke nastanjenih starejših ali/in...