Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Publiciranje

Varuh človekovih pravic državnemu zboru poroča z letnimi in posebnimi poročili, izdaja pa tudi druge publikacije, ki so dokumenti časa o določenih problematikah in iskanju rešitev. Pripravlja tudi promocijska gradiva in publikacije za boljše razumevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Več o tem na tej povezavi.

Kontakt:

Nataša Mazovec, magistrica strateškega komuniciranja,
Višja svetovalka
Telefon: 01 475 63, 031 648 670
E-pošta: natasa.mazovec(at)varuh-rs.si