Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zagovorniki s praktičnim posvetom do znanj o obravnavi primerov nasilja nad otroki

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je pripravil dvodnevni posvet, na katerem so se zagovorniki otrok in vsi, ki skrbijo, da se zagovorništvo strokovno izvaja že leta, pogovarjali o poteh in načinih ukrepanja v primerih nasilja nad otroki, ki stopajo v proces zagovorništva. Posvet je potekal 7. in 8. oktobra 2022 na Brdu pri Kranju. Letos je med udeleženci tudi nova generacija zagovornikov, ki se je izobrazila med pandemijo.

Pripravi posveta, katerega končni rezultat naj bi poleg pridobljenega znanja bil tudi oblikovan Protokol ravnanja ob zaznanem nasilju v času zagovorništva, je botrovala rast števila primerov zaznanega nasilja v primerih, s katerimi se srečujejo zagovorniki. S povečanjem števila takšnih primerov so se namreč pojavile številne dileme in vprašanja, potreba po poenotenju prakse in natančnejši opredelitvi nalog udeležencev zagovorništva.

Prvi dan so posvetili vprašanjem, kako obravnavati nasilje nad otrokom in kako se odzvati na otrokovo izpoved nasilja, jasno orisali pristojnosti in naloge posameznih služb ter vlogo zagovornika v teh postopkih. Drugi dan so se seznanili z možnostmi sodelovanja z Javnim Zavodom Hiša za otroke, ki je letos odprl svoja vrata in vnaša prepotreben drugačen odnos do obravnave otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj. Spoznali so tudi izkušnje zagovornikov in koordinatorjev v primerih z elementi nasilja in se praktično usposabljali za ravnanje v takšnih primerih. Ob koncu posveta so postavili Protokol ravnanja ob zaznanem nasilju v času zagovorništva. »Jasna pravila ravnanja v situaciji, ko gre za nasilje nad otrokom, vključenim v zagovorništvo, predstavljajo varnost, ki je pri obravnavi izrazito kompleksnih zagovorniških primerov še kako pomembna. Nujno je, da je zagovornik opremljen z znanji in izkušnjami, da lahko otroka v njegovi situaciji vodi do oblikovanja izjave, ki je pomemben element odločanja o njegovi prihodnosti,« je v svojem nagovoru udeleženkam in udeležencem poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

V času pandemije se je občutno povečalo število pobud na področju zagovorništva otrok. Zagovornikom se je pridružila tudi nova generacija, ki je znanja prejela v negotovih pandemičnih časih in se je opremljena z novim zbornikom Izzivi in perspektiva zagovorništva otrok v Sloveniji, ki ga je Varuh izdal v letu 2021, nemudoma vključila v delo. »Večina od 65 zagovornikov v mreži je polno zasedenih, kar kaže na to, da je pandemija naplavila mnogo žalostnih zgodb. Institut postaja prepoznaven in ocenjeno koristen za otroke,« je poudaril varuh. Število primerov postavitve zagovornikov se je močno povečalo: če je bilo v prejšnjem letu 107 pobud za postavitev zagovornika, jih je do letošnjega oktobra že 106. V letu 2021 je bil zagovornik postavljen 101 otroku, do letošnjega oktobra pa že 105 otrokom. Zagovornika je v vseh letih delovanja dobilo že nekaj čez 1000 otrok, trend pa ne upada.

»Tokratni posvet sovpada s Tednom otroka®, ki letos poteka pod sloganom Skupaj se imamo dobro. Otroštvo naj bi bilo napolnjeno z varnostjo, povezanostjo, druženjem, dogodivščinami in sproščenostjo, a se žal še premnogo otrok sreča z disfunkcionalnostjo v družini prezgodaj, takrat, ko še niso opremljeni z znanjem in veščinami, kako to preseči. Prav zato je vloga zagovornikov v njihovih stiskah še posebej pomembna,« je v nagovoru udeleženkam in udeležencem poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Podal je priznanje zagovornikom in koordinatorjem, ki so to delo vzeli za poslanstvo in prostovoljno pomagajo otrokom prepoznavati lastne želje in potrebe ter ščitijo njihovo integriteto v postopkih. »Otrok, ki mu stoji ob strani zagovornik, ni več tako šibak ali neveden, zato v mojem imenu in v imenu institucije Varuha človekovih pravic hvala za vse vaše delo," je še dejal varuh.

Natisni: