Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Na Varuha se je obrnil pobudnik za pojasnilo glede neenakega odstotka za odmero starostne pokojnine za moške in ženske. Menil je, je kot moški...

Več
Povzetek:

Pobudnik je zatrjeval diskriminacijo na podlagi spola pri uporabi savne. TIRS je v primeru ugotovil diskriminacija na podlagi spola v zvezi z...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil oče samohranilec, ki (sam) skrbi za otroka, mlajšega od dveh let. Menil je, da je pri iskanju prve...

Več