Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Zaupnost postopka pri Varuhu, kot jo določa prvi odstavek 8. člena ZVarCP, Varuh razume kot zaupnost v smeri zaščite podatkov pobudnika in tudi v...

Več