Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Drugostopenjska odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je bila po posredovanju Varuha človekovih pravic Republike...

Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije bi bile kršene pravice iz 14. in 56. člena Ustave RS, če se eden od učencev zaradi zdravstvenih...

Več
Povzetek:

Varuh je obravnaval pobudo, s katero je pobudnik Mestni občini Ljubljana očital, da ni odločila o njegovih vlogah v zvezi z vstopom v konkretne...

Več
Povzetek:

Varuh meni, da bi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v ugotovitvenih postopkih, v katerih je to mogoče, namesto dokaza z izvedenskim...

Več
Povzetek:

Pobudnica, katere hčerka je bila naročena na pregled pri ortodontki, je nekaj mesecev pred pregledom na zVEM-u naključno odkrila, da je bila hčerkina...

Več
Povzetek:

Varuh meni, da je kršeno načelo dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, kadar pritožbeni organ potrebuje skoraj deset...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je obravnaval pobudi dveh prosilcev za mednarodno zaščito, ki sta Ministrstvu za notranje zadeve očitala kršitev svojih...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije je kršeno načelo dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, kadar...

Več