Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Brez napredka pri skrbi za osebe z avtizmom

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 22. 4. 2022 na redni delovni obisk sprejel predstavnike civilne družbe, ki skrbijo za osebe s spektroavtistično motnjo (SAM). Govorili so o izzivih, s katerimi se soočajo osebe s SAM, njihove družine in tisti, ki skrbijo za njihovo dobrobit. Z obžalovanjem so se strinjali, da napredka na tem področju v zadnjem letu ni bilo zaznati.

Obžalovali so, ker je bil 10. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki bi opredeljeval stalnost spremljevalca za osebe s SAM in določal zakonsko podlago zanj, v državnem zboru zavrnjen. Varuh bo zato v pripravo letnega poročila 2021 ponovno vključil priporočilo o nujnosti ureditve tega področja. ,Udeleženci so ob tem izrazili upanje, da bodo odločevalci v prihodnje imeli več posluha za to ranljivo skupino, katere motnje so očem pogosto nevidne in zato še toliko bolj nerazumljene.

Ne le, da so osebe s SAM pogosto prikrajšane za ustrezno zdravstveno oskrbo, saj specializiranih strokovnjakov na različnih področjih primanjkuje, mnogi mladostniki in odrasli s SAM so ostali tudi brez možnosti diagnoze iz sistema javnega zdravstva in bi morali odslej tudi to storitev plačevati sami. Varuh Svetina je poudaril, da bi morale biti pravice iz javne mreže dosegljive vsakomur in da je mogoče določene rešitve iskati v sistemu podeljevanja koncesij, na kar bo odločevalce znova opozoril.

Sogovorniki so kot problematično ponovno izpostavili manko dnevnih centrov in posebnih prilagojenih socialno-varstvenih zavodov za osebe s SAM. Dotaknili so se tudi področja zaposlovanja, kjer sicer obstajajo zakonodajne podlage, ki omogočajo zaposlovalcem določeno mero spodbud, vendar so možnosti za zaposlovanje šibke in neprilagojene sposobnostim oseb s SAM. Na področju izobraževanja so se dotaknili vključevanja v mrežo javnih glasbenih šol in v šole, v katerih naj bi izvajali posebne programe zanje, kjer predstavniki civilne družbe zaznavajo številne težave.

Kot so opozorili, je zaskrbljujoča tudi raven razumevanja problematike otrok in odraslih s spektroavtistično motnjo s strani različnih organov, še posebej pa jih skrbi njihova odzivnost. Varuha so seznanili še z nekaterimi primeri kršenja pravic otrok s SAM, ki jih bo institucija Varuha človekovih pravic Republike Slovenije vzela pod drobnogled.  

 

 

Natisni: