Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob 30. obletnici sprejema ustave Varuh človekovih pravic opozarja na pomen spoštovanja ustavnih določb

Pred 30 leti, 23. decembra 1991, smo državljani in državljanke Slovenije dobili ustavo novoustanovljene države, ki temelji na demokratičnih vrednotah in človekovih pravicah. »Prav Varuh človekovih pravic je bil določen z Ustavo Republike Slovenije in je zanj tudi osrednji dokument, na katerega se naslanja pri svojem delu. Kako pomembne so človekove pravice v Sloveniji, priča tudi zapis v slovenski ustavi, ki jim namenja celotno drugo poglavje in predstavlja kar eno tretjino vseh določb. Zdi se, da v samostojni in demokratični Sloveniji pogosto pozabljamo na omenjene temelje, sploh v zadnjih dveh letih, ko se spopadamo s koronavirusno boleznijo. V tem času smo pogosto opozarjali na problem vladanja z odloki, saj prav iz ustave izhaja, da je za omejevanje človekovih pravic in svoboščin nujna ustrezna in konkretna zakonska pravna podlaga, kar izhaja iz načela zakonitosti, ki je opredeljeno v 120. členu ustave. Ustava po našem mnenju večjih sprememb ne potrebuje, bi pa morala biti poglavitno vodilo za vsakršno oblastno postopanje in odločanje. Zato je zelo pomembno, da imamo v državi neodvisne institucije, ki varujejo pravice in svoboščine. Institucija Varuha človekovih pravic, ki jo vodim že skoraj tri leta, je nepogrešljiva pri opozarjanju na krivice in kršitve človekovih pravic v državi. Varuh namreč ni del nobene veje oblasti, ne izvršilne, ne sodne, niti zakonodajne,« poudarja varuh Peter Svetina.

Varuhu človekovih pravic se zdi izjemno pomembno, da je Ustava RS prirejena tudi v lahko berljivo obliko. Najpomembnejši pravni dokument v državi je tako dostopen tudi bralkam in bralcem, ki težje berejo oziroma težje razumejo prebrano.

Ustava RS v lahkem branju je dostopna tudi na spletni strani Varuha človekovih pravic. S klikom na to povezavo, jo lahko prebirate.

Natisni: