Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh namestnika Horvata poslancem predlagal v ponovno imenovanje na funkcijo

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v državni zbor poslal predlog za ponovno imenovanje Mihe Horvata na funkcijo namestnika varuha človekovih pravic. »Po skoraj treh letih opravljanja funkcije varuha človekovih pravic ocenjujem, da je namestnik Miha Horvat pri svojem dosedanjem delu dokazal izjemno strokovnost, predanost in odgovornost,« je v utemeljitvi med drugim zapisal varuh Svetina.

Horvat, ki mu mandat poteče 29. 3. 2022, je avtor več vlog v zadevah, v katerih je institucija Varuha nastopala pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. To je zadeve zaradi njihovega pomena uvrstilo med ustavnopravno precedenčne, saj so prinesle nov in pomemben prispevek k razumevanju ustave. Vodil je tudi priprave Varuha na pridobitev statusa A po Pariških načelih, pripravil obsežno utemeljitev pisne vloge in jo uspešno zagovarjal pred akreditacijskim odborom. Bil je idejni vodja analize kazenskopravnega pregona sovražnega govora v Sloveniji v obdobju 2008-2018, o kateri je Center za človekove pravice, ki ga vodi pri Varuhu, izdal posebno poročilo. Na področjih, ki jih obravnava s strokovnimi sodelavci, odpira mnoge pobude na lastno iniciativo (npr. dostopnost slovenski sodišč, srednjih šol in centrov za socialno delo za invalide; Slovenci v zamejstvu in po svetu, ipd.).

»Miha Horvat je dokazal, da ima kvalitete za namestnika varuha, tako po strokovni, kot tudi po osebnostni plati. Glede na preteklo obdobje ga vidim kot pomembnega člana kolektiva, ki ima vse potrebno znanje, veščine in kompetence za dobro opravljanje funkcije namestnika na področjih, ki so za Varuha izjemnega pomena,« je svojo utemeljitev sklenil varuh in poslance pozval, naj ga ponovno imenujejo. Prepričan je, da bo v nadaljnjih šestih letih pomembno pripomogel k nadaljnjemu razvoju in uspešnemu delovanju institucije Varuha, »saj s svojo energijo in nenehnim strmenjem k novitetam, obenem pa tudi strokovno podkovanostjo v institucijo prinaša pozitivne spremembe.«

* * *

Zakon o varuhu človekovih pravic v 15. členu določa, da ima varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: varuh) najmanj dva in največ štiri namestnike. Na njegov predlog jih imenuje državni zbor, ki o predlogu varuha za imenovanje namestnika odloči v 45-ih dneh od predložitve predloga. Skladno s 16. členom ZVarCP mandatna doba namestnikov traja šest let, po njenem preteku pa so lahko ponovno imenovani.

Natisni:

Sorodne novice

- Varuh človekovih pravic
17.12.2021

Državni zbor Republike Slovenije je včeraj, 16. 12. 2021, potrdil predlog mandatno-volilne komisije za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic....

Več