Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na seji Državnega sveta izrazil nezadovoljstvo z uresničevanjem priporočil institucije

Obravnava letnega poročila Varuha za leto 2019

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 14. 10. 2020 na plenarni seji predstavil jubilejno 25. redno letno poročilo Varuha in prvo v njegovem mandatu predstavil tudi vsem državnim svetnikom.

Izrazil je nezadovoljstvo, ker je še okoli 200 preteklih priporočil neuresničenih in poudaril, da jih je v letnem poročilu za leto 2019 sicer nanizanih 158, vendar se nekatera žal ponavljajo ali pa so del stalnih nalog vlade in drugih organov. Poudaril je, da institucija, ki jo vodi, na vseh področjih sistematično spremlja kršitve in kršitelje. »V letu 2019 je Varuh obravnaval 4.600 zadev, od tega 2.957 pobud. Pri tem smo ugotovili 305 kršitev pravic in drugih nepravilnosti. Te kršitve smo ugotovili pri 48 različnih organih,« je med drugim poudaril varuh Svetina.

»Pričakujem, da bodo organi, na katera so priporočila naslovljena, kršitve in pomanjkljivosti odpravljali čim aktivneje in sproti. Nekatera priporočila ponavljamo že več kot 10 let in takšna ignoranca me skrbi. Eno izmed takšnih je na primer glede priprave enotnega predpisa za sanacijo vseh onesnaženih in degradiranih območij v državi,« je poudaril varuh, ki ni zadovoljen, ker v letu 2019 ni bilo uresničeno niti eno priporočilo Varuha na področju okolja in prostora. 

Sicer je v letu 2019 s sodelavci več pozornosti namenil socialnim pravicam, kot samostojni vsebini so v poročilu izpostavili tudi problematiko nasilja in problematiko revščine. »Opažamo, da se v družbi povečuje revščina, ki je raznovrstna in večplastna. Predvsem jo je veliko med upokojenci, pa čeprav ti prejemajo pokojnine. Te pokojnine, tako redne, še bolj pa invalidske, so tako nizke, da še zdaleč ne dosegajo praga revščine. To ni le žalostno in zaskrbljujoče, ampak tudi nedopustno, da ljudje, ki so celo življenje delali in plačevali prispevke v pokojninsko blagajno, v starosti s pokojnino ne morejo dostojno živeti. Nesprejemljivo je tudi, da ljudje, ki pošteno delajo, prejemajo tako nizka plačila za svoje delo, da ne dosegajo niti nivoja spodobnega preživetja.  Od države zato pri Varuhu pričakujemo, da najde učinkovite sistemske rešitve za preprečevanje revščine. Slovenija je socialna država kar smo pred slabimi 30 leti zapisali  v 2. člen Ustave RS,« je varuh opozoril odločevalce. Spomnil je še, da se je institucija Varuha v letu 2019 veliko ukvarjala tudi s socialnimi transferji in vprašanjem, ali dejansko pridejo do ljudi, ko jih ti potrebujejo. Med drugim je opozoril še na nezadostne kadrovske normative v domovih za starejše, na nujnost deinstitucionalizacije ter ureditev instituta družinskega pomočnika.

»Priporočamo tudi, da se zakonsko opredeli prekarno delo in njegove pojavne oblike ter prepove prekarna razmerja in hkrati predpiše sankcije za te prepovedi. Boj proti prekariatu bi moral biti prednostna naloga na področju zaposlovanja,« je med drugim še poudaril Svetina.

Institucija varuha je strnjeno predstavitev dela v letu 2019 prvič izdala tudi v kratki publikaciji, v kateri je povzetek dela in zajema kratko poročilo in nabor vseh priporočil. Varuh Peter Svetina je še izrazil pričakovanje, da bodo v prihodnje organi, na katere se naša priporočila nanašajo, k njihovem uresničevanju pristopili skrajno resno, saj je iskanje raznoraznih izgovorov, zakaj priporočila še niso uresničena, slabo sporočilo tistim, ki so jim v naši državi kršene pravice.

 

Celoten nagovor varuha pred državnimi svetniki lahko preberete tukaj.

Natisni: