Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina je predsedniku republike predstavil Letno poročilo za leto 2019

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina je danes predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju predstavil jubilejno, petindvajseto Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019. Varuha so spremljali namestniki Ivan Šelih, Miha Horvat, Marjeta Cotman in dr. Jože Ruparič.

Ob tej priložnosti sta predsednik republike in varuh s sodelavci opravila predvsem vsebinski pogovor o stanju človekovih pravic. Varuh je posebej opozoril, da je ob sprejetih 158-ih konkretnih priporočilih različnim državnim organom in lokalnim skupnostim v lanskem letu skrb vzbujajoče dejsto, da je iz preteklih let ostalo neuresničenih kar 200 priporočil. Med problemi, ki jih ljudje občutijo kot najpogostejše pri uveljavljanju svojih pravic, je še vedno izjemno slaba ali pozna odzivnost institucij in državnih organov na pobude in pritožbe posameznikov. Še vedno se prepogosto srečujemo s kršitvami pravic otrok in premajhno skrbjo za pravice najranljivejših skupin. Pri tem je predsednik republike varuha zaprosil za oceno stanja na področju varovanja pravic starejših, še posebej glede na aktualne razmere in ugotovljena odprta vprašanja premajhne pomoči države in odsotnosti pravnih podlag za ukrepe v domovih za starejše v času soočanja z virusno boleznijo COVID-19.

Sogovornika sta sicer ocenila, da je v primerjavi z ostalimi evropskimi državami stanje na področju varovanja človekovih pravic v Sloveniji kljub ugotovljenim kršitvam dobro. Predsednik republike se je varuhu zahvalil za njegovo prizadevno delo in posebej poudaril izjemno pomembno vlogo in pomen institucije varuha človekovih pravic, saj te niso in tudi v bodoče glede na aktualne razmere v svetu ne bodo samoumevne.

Natisni: