Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh državnemu zboru predlaga imenovanje dveh svojih namestnikov

Varuh človekovih pravic je danes, 6. februarja 2020, v Državni zbor Republike Slovenije poslal predlog imenovanja dveh svojih namestnikov. Po prenehanju mandatov dr. Korneliji Marzel in Tončku Dolčiču, ki se je upokojil, je imel varuh od 23. maja 2019 dalje dva namestnika. Po zbiranju predlogov možnih kandidatov – prijavilo se jih je 19 – Peter Svetina za namestnico oz. namestnika varuha predlaga notarko Marjeto Cotman in sodnika dr. Jožeta Ruparčiča.

»Menim, da sta predlagana kandidata z njunim dosedanjim delom in strokovnim znanjem oz. udejstvovanjem dokazala, da sta primerna za opravljanje funkcije namestnice oz. namestnika varuha človekovih pravic. Odlikujeta ju znanje in kredibilnost, zato verjamem, da mi bosta v veliko pomoč pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljank in državljanov Republike Slovenije,« je v predlogu imenovanja zapisal varuh Peter Svetina.  

Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih pravic Republike Slovenije najmanj dva in največ štiri namestnike. Na njegov predlog jih imenuje državni zbor, in sicer v 45-ih dneh od predložitve predloga. Skladno s 16. členom ZVarCP mandatna doba namestnikov traja šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Podrobneje o kandidatih:

Marjeta Cotman je bila rojena 2. 10. 1956. Leta 1984 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu na Višjem sodišču v Mariboru in opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila na Občini Ormož kot premoženjskopravna svetovalka in inšpektorica ZUP.

Leta 1988 se je zaposlila na Republiški geodetski upravi kot samostojna svetovalka za upravnopravne zadeve glede okolja in prostora. Svojo poklicno pot je leta 1992 nadaljevala na Ministrstvu za pravosodje in upravo, in sicer kot svetovalka ministra s področja ugovora vesti vojaških dolžnosti. Sledila je zaposlitev v Državnem zboru Republike Slovenije, kjer je bila vodja oddelka za peticije in sekretarka Komisije za peticije. Od leta 1996 do leta 2003 je bila članica izpitne komisije za strokovne izpite upravnih delavcev iz splošnega in posebnega dela ZUP, od leta 2003 sodnica za prekrške v Ljubljani in od leta 2004 članica Komisije za izpraševanje in vodenje strokovnih izpitov za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku na takratni Upravni akademiji. Konec leta 2004 je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, leta 2006 pa je kot ministrica prevzela njegovo vodenje. Po končanem ministrskem mandatu leta 2008 je opravila notarski izpit na Ministrstvu za pravosodje in bila imenovana za notarko na Brezovici pri Ljubljani. Od imenovanja se je vseskozi aktivno strokovno izpopolnjevala, predvsem na področju civilnega, dednega, družinskega in insolvenčnega prava.

V svoji široki poklicni karieri je Marjeta Cotman opravljala najvišje funkcije in dela na področju državne uprave, pravosodja, zakonodaje ter devet let na področju varovanja človekovih pravic, ko je bila vodja oddelka za peticije in sekretarka Komisije za peticije v Državnem zboru Republike Slovenije. Njeno delo je zajemalo najzahtevnejše naloge na najodgovornejših pravnih področjih.

Dr. Jože Ruparčič je bil rojen 26. 2. 1966. Leta 1992 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2019 pa je z doktorskim delom »Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule) in odškodninska odgovornost organov upravljanja« doktoriral na Evropski pravni fakulteti.

Od leta 1992 do leta 1993 je bil sodni pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je opravil pravosodni izpit. Med letoma 1993 in 1995 je bil kot strokovni sodelavec zaposlen na Okrožnem sodišču v Ljubljani, od leta 1995 do 1997 pa v Sekretariatu Agencije za sanacijo bank. Leta 1997 je služboval v Sekretariatu Agencije za privatizacijo. Od leta 1998 do 2004 je bil zaposlen kot sodnik na civilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani. Zatem se je zaposlil na  gospodarsko-stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, kjer je zaposlen še danes.

Dr. Jože Ruparčič sodniško funkcijo opravlja že več kot 20 let. V okviru svojega dela v pravosodju je ves čas razvijal znanstveni interes za pravne fenomene, v katerih se zrcali vrednostna orientacija demokratične kulture. Pogosto je predaval in objavljal strokovne članke v strokovni periodiki.

Je strokovnjak s področja civilnega in gospodarskega prava, ima dolgoletne izkušnje in bogato strokovno znanje. Odlikujejo ga široko poznavaje področja in številne kompetence, saj je njegovo dosedanje delo zajemalo najzahtevnejše naloge na najodgovornejših pravnih področjih.

 

 

Natisni:

Sorodne novice

- Varuh človekovih pravic
17.12.2021

Državni zbor Republike Slovenije je včeraj, 16. 12. 2021, potrdil predlog mandatno-volilne komisije za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic....

Več