Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravice mladih iz dela

Varuh človekovih pravic RS in Slovenski etnografski muzej sta v prostorih SEM-a ob svetovnem dnevu človekovih pravic 10. decembru pripravila okroglo mizo z naslovom Odpiramo vrata mladim – uveljavljanje pravic iz dela.


Varuh človekovih pravic RS že leta zaznava številna odprta vprašanja na področju zaposlovanja in delovnih razmerij. Ob svetovnem dnevu človekovih pravic je tako skupaj s strokovnjaki z različnih področij odpiral nekatera vprašanja o mladih, ki se iz procesa izobraževanja podajo na pot zaposlovanja, na njej pa naletijo na prenekatere ovire in nemalo zaprtih vrat.

Pogovor je vodila Jelena Aščič, novinarka Televizije Slovenija.

Udeležence sta uvodoma nagovorili gostiteljici dogodka varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in direktorica Slovenskega etnografskega muzeja mag. Tanja Roženbergar.

Zvočni posnetek uvodnega pozdrava (MP3)

Osrednji gostje okrogle mize pa so o problematiki povedali naslednje (zvočni posntki):


Predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl je dejal, da se vse več mladih srečuje z nestabilnimi oblikami dela, ki ne zagotavljajo dostojnega plačila in ne dajejo pravic iz dela, ki jim pritičejo. Ni dovolj, da imajo zaposlitev, ampak mora biti ta kakovostna, je menil.

Tudi predsednica sindikata Mladi plus Zala Turšič je bila kritična do razmer. Pravice delavcev so človekove pravice, je dejala. Vedno več je kratkotrajnih pogodb in siljenja v status samostojnega podjetnika. Edina možnost bo preko skupnega povezovanja, je ocenila.

Namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel je povedala, da pri Varuhu nepreglednost zaposlovanja, pogrešajo pa tudi oceno, kako posamezni ukrepi države prispevajo k zaposlovanju. Nujen je nadzor nad izplačevanjem plač in negotovimi oblikami dela, je dejala namestnica varuhinje človekovih pravic Kornelija Marzel.

Tudi ugotovitve inšpektorata za delo potrjujejo, da so v Sloveniji večinoma samo še nestabilne oblike zaposlitve, medtem ko so zaposlitve za nedoločen čas redke. Veliko pa si obetajo denimo od novele zakona o gospodarskih družbah, ki preprečuje nekatera nesprejemljiva ravnanja, je dejala glavna inšpektorica za delo Nataša Trček.

Tako naj ne bi bilo več anomalij, na katere je opozoril tudi v. d. direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo Fakin, ko se verižijo podjetja in izigrava zaposlene in državo.

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič je razloge za nastale razmere videl v sistemu izobraževanja. "Razsuli smo poklicno izobraževanje," je opozoril. Zdaj je po njegovi oceni nujno dvigniti tehnično kulturo.

Mirjana Ule iz centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pa je kot problem izpostavila, da so mladi odrinjeni na rob. To gre na škodo družbe, pravi. Rešitev za mlade bo zlasti v dobro družbe, ki si bo tako rešila svojo prihodnost, je poudarila.

Najbolj uspešne so tiste države, kjer je enakost največja, denimo skandinavske države in Kanada, je dejala dekanja fakultete za socialno delo v Ljubljani Vesna Leskošek. Investicija v prehod iz izobraževanja v zaposlitev mora biti za državo ključna, je menila.

Po opozorilu sociologa Aleša Bučarja Ručmana s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru pa se v Sloveniji vsak mlad človek posebej ukvarja s svojim preživetjem. Tako se razbija njihova volja za skupno akcijo, je dejal. "Vsi kot družba to dopuščamo, " je opozoril.

Razprava (MP3)

  • predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča Biserka Kogej Dmitrovič
  • Bogo Ropotar, podžupan občine Mengeš in podjetnik
  • predstavnica Študentske organizacije Iskra
  • Suzana Čerin Radovič, predavateljica etike na Upravni akademiji v Ljubljani (tudi avtorica prispevka v biltenu Varuha)
  • Sonja Šarac, Svetovalnica za migrante
  • odziv mag. Sama Hribarja Miliča
  • Jan Irgel, humanitarno društvo Pravo za vse

Zaključne misli s predlogi za rešitev (MP3)


Ob tej priložnosti Varuh človekovih pravic RS pripravlja tudi posebno številko biltena, ki bo dopolnjeval na okrogli mizi izpostavljena vprašanja in postavljal morebitne usmeritve pri iskanju rešitev.

Dopoldne so svetovni dan človekovih pravic v Slovenskem etnografskem muzeju s svojo ustvarjalnostjo zaznamovali tudi otroci. Svojo različnost so združili mladi z motnjo v duševnem razvoju iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Draga, ki se kulturno udejstvujejo v društvu  Planet 47 iz Koštabone, in učenci Osnovne šole Majde Vrhovnik. V prostorih razstavne hiše v Slovenskem etnografske muzeju (SEM) so ustvarjali na temo vrat osrednje note dogodka in si ob tej priložnosti ogledali tudi razstavo Vrata: prostorski in simbolni prehodi življenja avtorice in kustosinje za bivalno kulturo mag. Polone Sketelj

Svoje izdelki so podarili najvišjim predstavnicam in predstavnikom državnih organov, nevladnih organizacij in civilne družbe, strokovne javnosti ter posameznicam in posameznikom, ki aktivno delujejo na področju varovanja človekovih pravic. Te bo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer sprejela na svečanosti na Gradu Brdo pri Kranju zvečer istega dne z začetkom ob 18. uri.

Poslanica varuhinje ob dnevu človekovih pravic 2015

Natisni: