Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Primeri skupine prebivalcev

Pobudnica, ki se je na Varuha obrnila za postavitev zagovornika otroku v pravdnem postopku zaradi predodelitve mld. otroka in sočasno v nepravdnem...

Več

Varuh pri pobudah za postavitev zagovornika otroku pogosto obravnava primere, ko otroci sodelujejo v sodnih postopkih mnogo prepogosto za njihovo...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v okviru zagovorništva otrok od začetka uporabe Družinskega zakonika (DZ) 15. aprila 2019 že večkrat...

Več

Na Varuha se je obrnila mama 13-letnega sina, ki je imel stike z očetom določene po dogovoru. Ker je imel oče službo v tujini, je imel običajno stik z...

Več

Iz dokumentacije, ki sta nam jo posredovala starša in na naše zaprosilo tudi krajevno pristojni center za socialno delo, izhaja, da sta imela starša...

Več

Center za socialno delo se je na Varuha obrnil s predlogom, da postavi zagovornika otroku, ki je nameščen v kriznem centru in vpet v sodne postopke....

Več

Okrožno sodišče (v nadaljevanju: sodišče) je Varuhu predlagalo, da v sodnem postopku spremembe stikov otroka s starši imenuje zagovornika 8 letnemu ...

Več